پرش به محتوا

ویکی‌خبر:مستندسازی الگوها

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد


الگوها یکی از قابلیت‌های قدرتمند مدیاویکی هستند، ولی می‌توانند کاربران تازه‌کار را گمراه و حتی برای کاربران با تجربه نیز دردسر ایجاد کند. به همین خاطر مستندات موجود در الگو می‌توانند کارایی الگو را افزایش دهد.

مستندات در الگوها باید در رابطه با نحوه عملکرد و به کارگیری الگو توضیح دهد و باید به حدی ساده باشد که کاربری که توانایی کار با دستورهای مربوط به الگو را ندارد (که شامل بسیاری از همکاران با تجربه که تمرکزشان را در جای دیگری قرار داده‌اند می‌شود) بتوانند از آن به درستی استفاده کنند.

آن چه که باید شامل باشد[ویرایش]

توضیحات الگو باید شامل این موارد را پوشش دهد:

  • هدف اساسی از ساخت الگو
  • پارامترهای‌های الگو
  • نمونهٔ به کارگیری
  • الگوهای مرتبط
  • رده‌ها و پیوندهای میان‌ویکی: که باید در قالب <includeonly>…</includeonly> قرارگیرند.

توضیحات الگو اغلب در زیرصفحهٔ خود الگو نگه‌داری می‌شوند که در انتهای صفحهٔ الگو فراخوانی می‌شوند. جداسازی کد الگو از مستندات، ویرایش مستندات را ساده‌تر می‌کند. همچنین اجازه می‌دهد که الگوها در صورت نیاز محافظت شوند، در حالی به هر کس اجازهٔ ویرایش در مستندات داده می‌شود.

چگونه زیر صفحه ساخته شود[ویرایش]

رده‌ها و پیوندهای میان‌ویکی[ویرایش]

  • برای قراردادن خود الگو در رده، کد [[رده:نام رده]] درون یک <includeonly>...</includeonly> قسمت از زیر صفحه توضیحات اضافه کنید.
  • برای قراردادن یک پیوند میان‌ویکی در خود الگو، کد [[کدزبان:نام الگو]] را درون یک قسمت <includeonly>...</includeonly> در زیرصفحهٔ توضیحات اضافه کنید.
  • برای قراردادن زیرصفحهٔ توضیحات درون یک رده، کد [[رده:نام رده]] را درون یک قسمت <noinclude>...</noinclude> در صفحهٔ توضیحات اضافه کنید.
  • برای قراردادن مقالات استفاده کننده از الگو در یک رده، کد [[رده:نام رده]] درون یک قسمت <includeonly>...</includeonly> در صفحه الگو اضافه کنید.

نمونه[ویرایش]

الگویی که در ویکی‌خبر فارسی به صورت سنگینی استفاده شده الگو:پانویس را ببینید، در حالی که خود آن به صورت کامل قفل است، اما زیر صفحه مستندات آن، الگو:پانویس/توضیحات به صورت کامل باز است و هر کسی می‌تواند آن را ویرایش کند.

چند الگو با یک توضیح[ویرایش]

برای انجام چنین کاری می‌توانید از کد مربوط به نصب توضیحات در یک تگ noinclude به این صورت استفاده کنید.←

کدهای مربوط به الگو
 <noinclude>
{{توضیحات|1=الگو:نام الگوی اصلی/توضیحات}}
</noinclude>

برای نمونه می‌توانید به {{ریز}} و {{پایان ریز}} رجوع کنید.

الگوهای خرد[ویرایش]

همچنین ببینید[ویرایش]