پرش به محتوا

ویکی‌خبر:تغییر مسیر دوتایی

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد


تغییر مسیر یکی از امکانات ویکی‌خبر برای راهبری بهینهٔ نوشتار‌ها است. تغییر مسیر دوتایی یکی از ایرادات ویکی‌نویسی است که موجب سردرگمی ربات‌ها در سیستم ویکی‌خبر می‌شود.

تغییر مسیر درست چیست[ویرایش]

فرض کنیم تفاقی خیالی به نام مرگ مرموز در جنگل وجود دارد که دارای خبری در ویکی‌خبر است. اگر خبر مرگ مرموز در جنگل دارای نام‌ها و لقب‌های دیگری هم باشد مانند اسامی زیر:

  • مرگ در جنگل ارواح
  • قتل‌های مخوف در جنگل

که معمولاً با آن القاب و اسم‌ها هم خطاب می‌شود، روش کار در ویکی‌خبر این است که خبر اصلی در صفحهٔ مرگ مرموز در جنگل جای می‌گیرد و از بقیهٔ نام‌ها به خبر اصلی تغییر مسیر ایجاد می‌شود، بدین گونه:

  • مرگ در جنگل ارواح ← مرگ مرموز در جنگل
  • قتل‌های مخوف در جنگل ← مرگ مرموز در جنگل

تغییر مسیر دوتایی چیست؟[ویرایش]

در مثال بالا اگر تغیر مسیر‌ها بدین شکل صورت گیرد:

  • قتل‌های مخوف در جنگل ← مرگ در جنگل ارواح
  • مرگ در جنگل ارواح ← مرگ مرموز در جنگل

در این صورت برای رسیدن از صفحهٔ قتل‌های مخوف در جنگل به مرگ مرموز در جنگل ما باید از صفحهٔ مرگ در جنگل ارواح بگذریم که این کاری بیهوده‌است.

به این گونه تغییر مسیرها، تغییر مسیر دوتایی می‌گویند. فهرستی از این تغییر مسیرها را در این صفحه می‌توانید ببینید. اصلاح این تغییر مسیرها می‌تواند به توسعهٔ ویکی‌خبر کمک کند.

جستار‌های مرتبط[ویرایش]