پرش به محتوا

ویکی‌خبر:تکذیب‌نامهٔ عمومی

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
ویکی‌خبر هیچگونه تضمینی برای اعتبارش ارائه نمی‌دهد


ویکی‌خبر، مرجع خبری با محتویات آزاد و حاصل کار داوطلبانهٔ مشارکت‌کنندگان آن است. هدف این پروژه ایجاد منبع خبری آزاد برای بشر است. ساختار آن به گونه‌ای است که هرکسی که دسترسی به اینترنت داشته باشد می‌تواند محتویات آن را تغییر دهد. پس بدانید که هیچ مطلبی در اینجا پیدا نمی‌شود که به طور قطع مورد بازنگری افراد متخصص قرار گرفته باشد و بدون هیچ تردیدی صحیح و قابل اعتماد باشد.

این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید مطالب و اخبار ارزشمند و صحیح بر روی ویکی‌خبر پیدا کنید بلکه در بسیاری موارد می‌توانید. هرچند ویکی‌خبر اعتبار اطلاعاتی که ارائه می‌دهد را تضمین نمی‌کند. محتویات هر صفحهٔ آن ممکن است اخیراً تغییر یافته باشد و یا در آن خرابکاری صورت گرفته باشد و یاحتی فردی غیر متخصص اطلاعات ناصحیحی در آن وارد کرده باشد. توجه داشته باشید که بسیاری از مراجع دیگر نیز تکذیب‌نامه‌ای مشابه اینجا دارند.