ویکی‌خبر:مراحل برچسب‌گذاری خبرها

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

برای انتشار یک خبر، می‌توانید از این برچسب‌ها که به عنوان مراحل برچسب‌گذاری خبرها نام برده می‌شوند استفاده کنید.

برچسب نمایش‌دادن به‌کار بردن برای محل استفاده
{{انتشار}}
با اضافه کردن این الگو، خبر انتشار یافته در صفحه‌ اصلی نمایش می‌یابد. پایین خبر، بلافاصله پس‌از خبر و پیش از بخش منابع
{{در حال مرور}}


زمانی که خبر توسط یک بازبین بررسی شده‌است. بالای خبر
{{مرور}}


هنگامی که خبر پایان یافته و نیاز به بازبینی خبر دارد. بالای خبر
{{مرور فوری}}


هنگام استفاده از الگوی {{مرور}} برای خبرهای فوری. بالای خبر
{{Quick review}} الگو:Quick review هنگام استفاده از الگوی {{مرور}} اما ممکن است خبر بیشتر از این‌ها نیازمند توجه باشد. بالای خبر
{{توسعه}} خبرهای در حال نوشته شدن. بالای خبر
{{RFC}} الگو:RFC تقاضا برای نظر یا بازبینی. بالای خبر
{{Prepare}} الگو:Prepare برای رویدادهایی که درحال رخ‌دادن هستند (نظیر انتخابات یا وقایع این‌چنینی) به کار می‌رود. بالای خبر
{{گسترش}}
Help Wikinews! در حال حاضر این خبر کوتاه است. شما می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌خبر کمک کنید.
مدت زمان کوتاه، حداقل تا ۲۴ ساعت پس از انتشار در زیر نوشتار اصلی
{{بایگانی‌شده}}
این خبر وجود داشته و به دلیل گذشت زمان، بر روی ویرایش بسته شده‌است. بلافاصله بعد از الگوی {{انتشار}}

جستارهای وابسته[ویرایش]

ویکی‌خبر:برچسب خبرها