پرش به محتوا

ویکی‌خبر:فهرست انتشار

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
(تغییرمسیر از ویکی‌خبر:فا)
میان‌بُر:
وخ:فا

اخبار ویکی‌خبر باید قبل از انتشار با سیاست‌ها و رهنمودها ویکی‌خبر تطبیق داده شوند. در اینجا تعدادی از این تطابیق آمده است.

  1. خبر، مطابق راهنمای محتوا باشد و همچنین قابل انتشار باشد.
  2. پرونده‌ها و تصاویر در آن نقض قانون حق تکثیر نباشند.
    1. در تصاویر آن از الگوی حق تکثیر مناسب استفاده شده باشد و همچنین منابع تصاویر به درستی ارجاع داده شده باشند.
  3. به طور کامل منابع در آن ارجاع داده شده باشند.
  4. طبق دیدگاه بی‌طرف نوشته شده باشد و فاقد هیچگونه تفسیر، دفاع و یا نظر باشد.
  5. با راهنمای شیوه ویکی‌خبر مطابقت داشته باشد. (در تاریخ گذاری، دستور زبان و املا، ساختار "هرم وارونه"، لحن، رده‌ها ، عنوان و غیره...)

برخی از این دستورالعمل‌ها ممکن است برای اخبار فوری که انتشار سریع در آن‌ها مهم است، سخت گرفته نشود.