وزیر بهداشتِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران سید حسن قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد؛ طرح تحول نظام سلامت قصد تخریب بخش خصوصی را ندارد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۳۱ مه ۲۰۱۴، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.
سلامتی
دیگر اخبار مربوط:

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفت: احترام به بیمار و ساماندهی خدمات اقامتی در بیمارستان‌ها (هتلینگ) نیازمند آموزش و تربیت نیروهای شاغل در مراکز درمانی است.

سید حسن هاشمی در نشست با تیمهای ارزیابی هتلینگ بیمارستان‌های وزارت بهداشت در سراسر ایران گفت: توجه ویژه به بیماران در بخش خدمات اقامتی (هتلینگ) در مراکز درمانی را نباید اسراف دانست.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: دولت در ابتدا با یک خزانه خالی و پروژه‌های در دست اجرا مواجه شد با این حال اعتبار قابل توجهی را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داد. تمام سعی ما باید این باشد که این منابع را به خوبی مدیریت کنیم.

سید حسن هاشمی گفت: اگرچه نقدهایی در ارتباط با این طرح وجود دارد ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف ما احقاق حقوق مردم است و با قدرت آن را ادامه خواهیم داد. وی افزود: هرچند در مورد اعتبارات مربوط به این طرح نگرانی‌هایی وجود دارد ولی تمام این منابع در حال دیده بانی و رصد شدن است.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت بیان نمود هدف ما از اجرای طرح تحول، تخریب بخش خصوصی نیست. هاشمی در پایان گفت: طرح تحول نظام سلامت در واقع تقویت بخش خصوصی را نیز به دنبال دارد.


منابع