بیشترین علت اخراج در طرح تحول نظام سلامت

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۵ مه ۲۰۱۴، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.
سلامتی
دیگر اخبار مربوط:

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان غذا و دارو اشاره دارد به اینکه طرح تحول نظام سلامت دارای ۷ بخش است که در فاز اول تنها دو بسته آن اجرایی شده است که شامل پرداخت ۱۰ درصدی هزینه‌های بستری و همچنین زایمان طبیعی رایگان است. وی افزود: حمایت از بیماران خاص، ارتقای هتلینگ بیمارستانی، استقرار پزشک مقاوم و افزایش کیفیت ویزیت و... از دیگر بسته‌های طرح تحول نظام سلامت است که از ۱۵ خرداد اجرایی می‌شوند.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان غذا و دارو توضیح داد: بیمارانی بودند که قبل از شروع طرح در بیمارستانهای دولتی بستری شده بودند و ودیعه قابل توجهی نیز داده بودند. ضمن اینکه چند میلیون هم تهیه کرده بودند که در موقع ترخیص بپردازند. اما وقتی مرخص شدند، نه تنها پولی ندادند که بلکه مبلغ قابل توجهی از ودیعه نیز به آنها بازگردانده شد.

دکتر جلال غفارزاده اظهارداشت:

« این طرح، شعف بزرگی در بین بیمارانی که به بیمارستانهای دولتی مراجعه کرده بودند، ایجاد کرد. »

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان غذا و دارو در همین زمینه ادامه داد: اینکه دارو و ملزومات مصرفی به مقدار کافی تامین می‌شود و آیا قیمت آنها و همچنین سهم ۱۰ درصدی مردم از پرداخت هزینه‌ها رعایت می‌شود، وظایفی است که معاونت‌های غذا و دارو دنبال می‌کنند.

جلال غفارزاده با اشاره به خبر اخراج ۵ نفر از پرسنل و روسای بیمارستانها که از قول وزیر بهداشت عنوان شد، گفت: بیشتر این اخراجها مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. غفارزاده از تشکیل تیمهای مشترک سازمان غذا و دارو و درمان برای نظارت بیشتر بر روند اجرای طرح خبر داد و افزود: این تیمها، چک لیستهایی دارند که پس از بررسی عملکرد بیمارستانها، گزارشات خود را به ستاد می‌دهند.

وی گفت: ستاد هم مرتب جلساتی را تشکیل می‌دهد و گزارشات دریافتی را بررسی می‌کند.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان غذا و دارو گفت: شناسنامه‌ای برای هر یک از معاونین غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور تهیه شده و بر اساس ارزیابی عملکردی که دارند، بالا و پایین می‌شوند.


منابع