اولتیماتوم وزیر بهداشت سید حسن قاضی‌زاده هاشمی درباره طرح تحول سلامت/عقبگرد ممنوع!

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.
سلامتی
دیگر اخبار مربوط:

عقبگرد ممنوع!

وزیر بهداشت سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی با تأکید براین‌که مسلماً در ادامهٔ راه با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهیم شد، بیان داشت، با ادامه طرح تحول سلامت، قطعا نگرانی‌های مردم برای ماندِگاری‌آن بیشتر خواهدشد. از این رو باید تمام تمرکز ما ازاین‌به‌بعدنظارت‌برنحوه‌ی‌اجراخدمات‌طرح‌تحول‌سلامت، باشد. هاشمی با تاکید بر ضرورت تعریف و پایداری بسته‌های خدمتی حوزه درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت، اعتبارات بیمارستان‌ها در طرح تحول سلامت تا آخرسال تعیین شده، و ضروری‌است به‌موقع‌دراختیارآنها، قرارگیرد.

سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در جلسهٔ "کارگروه‌طرح‌تحول‌نظام‌سلامت"، با اشاره به رضایت مردم از نحوه اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های دولتی گفت،

« "رضایت مردم در استان‌های مختلف نشان‌می‌دهد هدف گیری ما در راستای اصلاحات حوزه سلامت درست است." »

وی ادامه داد، در یک سال گذشته مسیر را به درستی طی کرده‌ایم و باید از زمان محدودی که تا پایان دوره خدمت‌دردولت داریم، برای ارائه خدمت هرچه بهتر به مردم استفاده کنیم.


منابع