الگو:توسعه

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

برای اخبار در حال توسعه از این الگو استفاده کنید، همچنین این الگو خبرها را در ردهٔ در حال توسعه فهرست می‌کند که باعث می‌شود خبرها در درگاه‌ها با عنوان خبرهای در حال توسعه به نمایش گذاشته شوند.