مقامات ایران به گوگل اخطار دادند

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷ مه ۲۰۱۲، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

رامین مهمان‌پرست نسبت به حذف نام خلیج فارس در نقشه گوگل هشدار داد. وی گفت که در صورت استفاده از واژه‌های جایگزین "خلیج فارس" دولت ایران از این سایت شکایت خواهد کرد. وی همچنین گفت که چنانچه گوگل نام 'خلیج فارس' را به درستی به کار نبرد با خسارت‌های زیادی از جانب مردم ایران روبرو خواهد شد.

پیش از این شرکت گوگل نام خلیج فارس را از روی خدمات دهنده نقشه (google maps) خود حذف کرده بود. این شرکت همچنین از عنوان خلیج عربی در کنار نام خلیج فارس در سرویس سرویس google earth استفاده می‌کند.منابع