پرش به محتوا

ویکی‌خبر:آداب معاشرت

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد


ویرایشگران ویکی‌خبر از کشور‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید متفاوتی هستند. دیدگاه‌های ما گاهی اوقات بسیار متفاوت می‌باشد، و از پس زمینه‌های متفاوتی آمده‌ایم.

این رهنمود‌ها بر گرفته شده از Wikiquote می‌باشد.

شما می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد سیاست‌های ویکی‌خبر، برگهٔ سیاست‌ها و رهنمودها را بخوانید.

سیاست‌های ویکی‌خبر

دیدگاه بی‌طرف
راهنمای محتوا

سیاست اعتبارگذاری
روال بایگانی
پرهیز از الفاظ طفره‌آمیز
سیاست قطع دسترسی
یادکرد منابع
تعارض منافع
حق تکثیر
حل اختلاف
معیارهای حذف
معیارهای حذف سریع
عدم اخلال‌گری
  برای اثبات دیدگاه

استفاده منصفانه
سیاست استفاده از تصاویر
قواعد نامگذاری
گزارش دست‌اول
سیاست حفاظت
بازبینی نوشتارها
قانون سه‌برگردان
سیاست نام کاربری

مدیران
کمیته حکمیت

اصول قوانین و مقررات ویکیگزارش مرجع

[ویرایش]
  • گمان مکنید ویکی‌خبر مکانی آزاد برای هر نوع ویرایش نمی‌باشد. ولی اگر زمانی کاربری به شما چرندی گفت به خرده نگیرید.