پرش به محتوا

الگو:خوشامدید

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

شیوهٔ کاربرد

لطفاً فقط به صورت زیر عمل کنید:

{{جا:خوشامدید|پیام تکمیلی}}

این روش متن پیام که می‌تواند هرچه باشد (از جمله امضای شما) را در انتهای متن خود الگو درج می‌کند.

جستار وابسته