گزارشگران بدون مرز: شرایط رسانه‌ها در ایران رو به وخامت است

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۹، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

سازمان گزارشگران بدون مرز، که یک نهاد بین المللی حمایت از آزادی رسانه‌های همگانی است، گزارش خود را درباره وضعیت آزادی رسانه‌ای در کشورهای مختلف جهان طی یک سال گذشته منتشر کرد که از جمله حاوی جدول رده بندی کشورهای مختلف از لحاظ آزادی رسانه‌های همگانی و امنیت دست اندرکاران رسانه‌ای است.

این جدول شامل رده بندی ۱۷۸ کشور جهان است و در آن، جمهوری اسلامی ایران رده ۱۷۵ را دارد. این گزارش به بررسی وضعیت رسانه‌های همگانی بین اول سپتامبر ۲۰۰۹ تا اول سپتامبر ۲۰۱۰ پرداخته‌است و نشان می‌دهد که در این دوره، از لحاظ فقدان آزادی رسانه‌ای و شدت فشار بر دست اندرکاران رسانه‌ها، وضعیت تنها سه کشور دیگر از ایران بدتر بوده‌است. سه کشوری که وضع آنها از نظر وخامت وضعیت رسانه‌های همگانی بدتر از جمهوری اسلامی است عبارتند از اریتره، که آخرین رده این جدول را در اختیار دارد و کره شمالی و ترکمنستان که پس از ایران قرار می‌گیرند.


منابع

‎«‏گزارشگران بدون مرز: شرایط رسانه‌ها در ایران رو به وخامت است». ‏بی بی سی فاسی، ‏