پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


حزب اسلام گرای عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان با کسب بیش از ۵۰ درصد آرای انتخابات پارلمان ترکیه، برای سومین بار پیروز این انتخابات شدند. با این نتیجه حزب عدالت و توسعه با کسب ۳۲۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی توانست اکثریت پارلمان را به خود اختصاص دهد.

رجب طیب اردوغان پس از اعلام نتایج از مردم ترکیه قدردانی کرد. وی پیروز اصلی این انتخابات را مردم ترکیه و خدمت به مردم را برای همه مردم ترکیه و بدون در نظر گرفتن مذهب و قوم خواند.

همچنین در این انتخابات حزب جمهوری خواه، حزب جنبش ملی گرا و نامزدهای طرفدار حزب صلح و دموکراسی با کسب به ترتیب ٬۲۶ ۱۳ و ۸/۵ درصد از آرا به ترتیب ٬۱۳۵ ۵۴ و ۳۵ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند.

منابع