ویکی‌خبر فارسی سه‌ساله می‌شود

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

ویکی‌خبر فارسی تا ۲۴ روز دیگر سه‌ساله می‌شود.

ویکی‌خبر فارسی در روز شنبه،۲۰ آذر ۱۳۸۶(خورشیدی) برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷(میلادی) توسط محسن از پیش‌گامان ویکی‌خبر فارسی، پایه‌گذاری شد.

در ادامه ویکی خبر فارسی با مشارکت کاربران فعال در ویکی‌اینکوبیتور (راه‌انداز) توانست روند مستقل شدن را طی کند و سرانجام در روز یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۸۹ این استقلال را بدست آورد و ویکی‌خبر جایگاهی مستقل در عرصه پروژه‌های مشابه پیدا کرد.

امروز ویکی‌خبر فارسی با گذشت چند ماه از استقلالش، ۲۵۴ خبر دارد.


منابع

‎«‏ویکی‌خبر فارسی سه‌ساله می‌شود». ‏گزارش‌گر ویکی‌خبر فارسی، ‏چهارشنبه،۲۶ آبان ۱۳۸۹