ویکی‌خبر:آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی/بایگانی ۴

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
میان‌بُر:
وخ:آروف


بایگانی آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی
۱، ۲، ۳، ۴، ۲۰۱۵


Wikinews-logo.svg آمار روزانه ویکی‌خبر فارسی
این آمار به صورت روزانه توسط ربات به‌روز می‌شود.
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات خبرهای منتشرشده تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
ویرایشگران واگردانان گشت‌زنان
پنجشنبه ۱۸آبان۱۳۹۱
۸نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۰ ۱٬۴۹۶ ۱٬۴۴۸ ۲۲۶٬۱۶۹ ۴۶ ۲٬۴۳۴ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
جمعه ۱۹آبان۱۳۹۱
۹نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۵ ۱٬۴۹۶ ۱٬۴۴۸ ۲۲۶٬۲۳۹ ۴۶ ۲٬۴۳۴ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
شنبه ۲۰آبان۱۳۹۱
۱۰نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۳ ۱٬۴۹۶ ۱٬۴۴۸ ۲۲۶٬۳۰۴ ۴۶ ۲٬۴۳۸ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
یکشنبه ۲۱آبان۱۳۹۱
۱۱نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۵ ۱٬۴۹۷ ۱٬۴۴۹ ۲۲۶٬۳۷۲ ۴۶ ۲٬۴۴۲ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
دوشنبه ۲۲آبان۱۳۹۱
۱۲نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۵ ۱٬۴۹۷ ۱٬۴۴۹ ۲۲۶٬۴۳۶ ۴۶ ۲٬۴۴۳ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
سه‌شنبه ۲۳آبان۱۳۹۱
۱۳نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۵ ۱٬۴۹۷ ۱٬۴۴۹ ۲۲۶٬۴۹۷ ۴۶ ۲٬۴۴۶ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
چهارشنبه ۲۴آبان۱۳۹۱
۱۴نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۵ ۱٬۴۹۷ ۱٬۴۴۹ ۲۲۶٬۵۵۸ ۴۶ ۲٬۴۴۶ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
پنجشنبه ۲۵آبان۱۳۹۱
۱۵نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۹ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۱ ۲۲۶٬۶۲۳ ۴۶ ۲٬۴۴۷ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
جمعه ۲۶آبان۱۳۹۱
۱۶نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۸ ۱٬۴۹۹ ۱٬۴۵۱ ۲۲۶٬۶۸۱ ۴۶ ۲٬۴۴۷ ۱۵ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
شنبه ۲۷آبان۱۳۹۱
۱۷نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۸ ۱٬۴۹۹ ۱٬۴۵۱ ۲۲۶٬۷۳۷ ۴۶ ۲٬۴۴۹ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
یکشنبه ۲۸آبان۱۳۹۱
۱۸نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۸ ۱٬۴۹۹ ۱٬۴۵۱ ۲۲۶٬۸۰۰ ۴۶ ۲٬۴۵۱ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
دوشنبه ۲۹آبان۱۳۹۱
۱۹نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۸ ۱٬۴۹۹ ۱٬۴۵۱ ۲۲۶٬۸۶۵ ۴۶ ۲٬۴۵۳ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
سه‌شنبه ۳۰آبان۱۳۹۱
۲۰نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۹ ۱٬۴۹۹ ۱٬۴۵۱ ۲۲۶٬۹۳۲ ۴۶ ۲٬۴۵۵ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
چهارشنبه ۱آذر۱۳۹۱
۲۱نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۱۲:۰۱(تهران)
۱۰٬۱۰۹ ۱٬۴۹۹ ۱٬۴۵۱ ۲۲۶٬۹۸۸ ۴۶ ۲٬۴۵۵ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
پنجشنبه ۲آذر۱۳۹۱
۲۲نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۰۹ ۱٬۴۹۹ ۱٬۴۵۱ ۲۲۷٬۰۴۷ ۴۶ ۲٬۴۵۵ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
جمعه ۳آذر۱۳۹۱
۲۳نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۲ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۱۱۰ ۴۶ ۲٬۴۵۹ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
شنبه ۴آذر۱۳۹۱
۲۴نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۲ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۱۷۱ ۴۶ ۲٬۴۶۰ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
یکشنبه ۵آذر۱۳۹۱
۲۵نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۲ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۲۳۵ ۴۶ ۲٬۴۶۴ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
دوشنبه ۶آذر۱۳۹۱
۲۶نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۲ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۲۹۳ ۴۶ ۲٬۴۶۸ ۱۳ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
سه‌شنبه ۷آذر۱۳۹۱
۲۷نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۲ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۳۶۰ ۴۶ ۲٬۴۷۱ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
چهارشنبه ۸آذر۱۳۹۱
۲۸نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۲ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۴۲۴ ۴۶ ۲٬۴۷۴ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
پنجشنبه ۹آذر۱۳۹۱
۲۹نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۳ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۵۶۲ ۴۶ ۲٬۴۷۵ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
جمعه ۱۰آذر۱۳۹۱
۳۰نوامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۳ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۶۴۷ ۴۶ ۲٬۴۷۶ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
شنبه ۱۱آذر۱۳۹۱
۱دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۳ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۷۳۲ ۴۶ ۲٬۴۷۹ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
یکشنبه ۱۲آذر۱۳۹۱
۲دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۱۳ ۱٬۵۰۰ ۱٬۴۵۲ ۲۲۷٬۸۱۹ ۴۶ ۲٬۴۸۲ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
دوشنبه ۱۳آذر۱۳۹۱
۳دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۲۰ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۴ ۲۲۷٬۹۱۹ ۴۵ ۲٬۴۸۵ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
سه‌شنبه ۱۴آذر۱۳۹۱
۴دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۲۱ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۲۸٬۰۱۲ ۴۵ ۲٬۴۸۹ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
چهارشنبه ۱۵آذر۱۳۹۱
۵دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۲۳ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۴ ۲۲۸٬۱۵۲ ۴۵ ۲٬۴۹۱ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
پنجشنبه ۱۶آذر۱۳۹۱
۶دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۲۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۲۵۵ ۴۵ ۲٬۴۹۴ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
جمعه ۱۷آذر۱۳۹۱
۷دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۲۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۳۶۳ ۴۵ ۲٬۴۹۷ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
شنبه ۱۸آذر۱۳۹۱
۸دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۳۰ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۴۴۵ ۴۵ ۲٬۵۰۱ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
یکشنبه ۱۹آذر۱۳۹۱
۹دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۳۰ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۵۴۳ ۴۵ ۲٬۵۰۶ ۱۰ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
دوشنبه ۲۰آذر۱۳۹۱
۱۰دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۶۳۸ ۴۵ ۲٬۵۰۷ ۱۲ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
سه‌شنبه ۲۱آذر۱۳۹۱
۱۱دسامبر۲۰۱۲
‏۱۲:۰۳(گرینویچ)
‏۱۵:۳۳(تهران)
۱۰٬۱۳۴ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۷۱۹ ۴۵ ۲٬۵۰۹ ۱۲ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
چهارشنبه ۲۲آذر۱۳۹۱
۱۲دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۳۵ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۸۰۳ ۴۵ ۲٬۵۱۰ ۱۲ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
پنجشنبه ۲۳آذر۱۳۹۱
۱۳دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۳۵ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۸۸۹ ۴۵ ۲٬۵۱۵ ۱۲ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
جمعه ۲۴آذر۱۳۹۱
۱۴دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۳۶ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۶ ۲۲۸٬۹۸۳ ۴۵ ۲٬۵۱۶ ۱۴ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
شنبه ۲۵آذر۱۳۹۱
۱۵دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۳۹ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۲۹٬۰۷۴ ۴۵ ۲٬۵۱۸ ۱۴ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
یکشنبه ۲۶آذر۱۳۹۱
۱۶دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۰ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۲۹٬۱۶۱ ۴۵ ۲٬۵۲۱ ۱۴ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
دوشنبه ۲۷آذر۱۳۹۱
۱۷دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۲۹٬۲۴۹ ۴۵ ۲٬۵۲۲ ۱۶ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
سه‌شنبه ۲۸آذر۱۳۹۱
۱۸دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۲۹٬۳۲۹ ۴۵ ۲٬۵۲۲ ۱۶ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
چهارشنبه ۲۹آذر۱۳۹۱
۱۹دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۲۹٬۴۱۰ ۴۵ ۲٬۵۲۴ ۱۶ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
پنجشنبه ۳۰آذر۱۳۹۱
۲۰دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۳ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۷ ۲۲۹٬۵۶۷ ۴۵ ۲٬۵۲۸ ۱۶ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
جمعه ۱دی۱۳۹۱
۲۱دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۲۹٬۷۳۶ ۴۵ ۲٬۵۳۲ ۱۶ ۱۲ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
شنبه ۲دی۱۳۹۱
۲۲دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۰٬۱۱۵ ۴۵ ۲٬۵۳۲ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
یکشنبه ۳دی۱۳۹۱
۲۳دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۱۲:۰۱(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۰٬۲۹۲ ۴۵ ۲٬۵۳۳ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۴ ۷
دوشنبه ۴دی۱۳۹۱
۲۴دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۱۲:۰۱(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۰٬۴۶۷ ۴۵ ۲٬۵۳۸ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۵دی۱۳۹۱
۲۵دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۱۲:۰۱(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۰٬۶۳۰ ۴۵ ۲٬۵۳۹ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۶دی۱۳۹۱
۲۶دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۱۲:۰۱(تهران)
۱۰٬۱۴۲ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۰٬۷۹۷ ۴۵ ۲٬۵۴۰ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۷دی۱۳۹۱
۲۷دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۱(گرینویچ)
‏۱۲:۰۱(تهران)
۱۰٬۱۴۳ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۰٬۹۵۹ ۴۵ ۲٬۵۴۲ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۸دی۱۳۹۱
۲۸دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۳ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۱٬۱۲۵ ۴۵ ۲٬۵۴۴ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۹دی۱۳۹۱
۲۹دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۳ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۱٬۲۹۳ ۴۵ ۲٬۵۴۶ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۰دی۱۳۹۱
۳۰دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۳ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۱٬۴۵۸ ۴۵ ۲٬۵۴۸ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۱دی۱۳۹۱
۳۱دسامبر۲۰۱۲
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۳ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۱٬۶۲۱ ۴۵ ۲٬۵۵۰ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۲دی۱۳۹۱
۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۷ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۱٬۷۸۶ ۴۵ ۲٬۵۵۲ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۳دی۱۳۹۱
۲ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۷ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۱٬۹۵۴ ۴۵ ۲٬۵۵۴ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۴دی۱۳۹۱
۳ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۷ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۷ ۲۳۲٬۱۱۲ ۴۵ ۲٬۵۶۱ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۵دی۱۳۹۱
۴ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۸ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۲٬۲۶۹ ۴۵ ۲٬۵۶۳ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۶دی۱۳۹۱
۵ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۸ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۲٬۴۲۷ ۴۵ ۲٬۵۶۵ ۱۹ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۷دی۱۳۹۱
۶ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۸ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۲٬۵۹۲ ۴۵ ۲٬۵۷۰ ۱۹ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۸دی۱۳۹۱
۷ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۸ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۲٬۷۲۴ ۴۵ ۲٬۵۷۳ ۱۹ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۹دی۱۳۹۱
۸ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۴۸ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۲٬۸۶۶ ۴۵ ۲٬۵۷۷ ۱۹ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۰دی۱۳۹۱
۹ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۵۳ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۳٬۰۳۳ ۴۵ ۲٬۵۸۲ ۱۹ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۱دی۱۳۹۱
۱۰ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۵۵ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۳٬۱۷۳ ۴۵ ۲٬۵۸۴ ۱۹ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۲دی۱۳۹۱
۱۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۵۵ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۳٬۲۷۶ ۴۵ ۲٬۵۸۷ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۳دی۱۳۹۱
۱۲ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۵۵ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۸ ۲۳۳٬۴۳۲ ۴۵ ۲٬۵۹۰ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۴دی۱۳۹۱
۱۳ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۴ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۹ ۲۳۳٬۶۰۹ ۴۵ ۲٬۵۹۳ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۵دی۱۳۹۱
۱۴ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۴ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۹ ۲۳۳٬۹۵۶ ۴۴ ۲٬۵۹۷ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۷دی۱۳۹۱
۱۶ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۴٬۲۸۴ ۴۴ ۲٬۶۰۲ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۸دی۱۳۹۱
۱۷ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۴٬۴۴۹ ۴۴ ۲٬۶۰۴ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۹دی۱۳۹۱
۱۸ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۶ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۴٬۶۱۳ ۴۴ ۲٬۶۰۸ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۳۰دی۱۳۹۱
۱۹ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۶ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۴٬۷۸۵ ۴۴ ۲٬۶۰۹ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱بهمن۱۳۹۱
۲۰ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۸ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۴٬۹۶۳ ۴۴ ۲٬۶۱۲ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲بهمن۱۳۹۱
۲۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۸ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۵٬۱۳۹ ۴۴ ۲٬۶۱۶ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۳بهمن۱۳۹۱
۲۲ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۸ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۵٬۳۱۹ ۴۴ ۲٬۶۱۹ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۴بهمن۱۳۹۱
۲۳ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۵٬۴۸۵ ۴۴ ۲٬۶۲۸ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۵بهمن۱۳۹۱
۲۴ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۵٬۶۵۰ ۴۴ ۲٬۶۳۲ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۶بهمن۱۳۹۱
۲۵ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۵٬۸۴۰ ۴۴ ۲٬۶۳۴ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۷بهمن۱۳۹۱
۲۶ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۶۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۶٬۲۲۸ ۴۴ ۲٬۶۳۷ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۸بهمن۱۳۹۱
۲۷ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۷۰ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۶۰ ۲۳۶٬۴۲۴ ۴۴ ۲٬۶۳۸ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۹بهمن۱۳۹۱
۲۸ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۷۴ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۶۱ ۲۳۶٬۶۱۳ ۴۴ ۲٬۶۳۸ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۰بهمن۱۳۹۱
۲۹ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۷۴ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۶۱ ۲۳۶٬۷۸۰ ۴۴ ۲٬۶۳۹ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۱بهمن۱۳۹۱
۳۰ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۷۴ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۶۱ ۲۳۶٬۹۴۸ ۴۴ ۲٬۶۴۲ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۲بهمن۱۳۹۱
۳۱ژانویه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۶۱ ۲۳۷٬۱۲۰ ۴۴ ۲٬۶۴۶ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۳بهمن۱۳۹۱
۱فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۸۱ ۱٬۵۱۱ ۱٬۴۶۲ ۲۳۷٬۲۹۷ ۴۴ ۲٬۶۴۷ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۴بهمن۱۳۹۱
۲فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۸۱ ۱٬۵۱۱ ۱٬۴۶۲ ۲۳۷٬۴۶۹ ۴۴ ۲٬۶۴۷ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۵بهمن۱۳۹۱
۳فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۸۲ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۶۳ ۲۳۷٬۶۴۶ ۴۴ ۲٬۶۵۰ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۶بهمن۱۳۹۱
۴فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۸۷ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۶۳ ۲۳۷٬۸۳۴ ۴۴ ۲٬۶۵۸ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۷بهمن۱۳۹۱
۵فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۸۹ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۶۳ ۲۳۸٬۰۰۱ ۴۴ ۲٬۶۶۳ ۱۳ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۸بهمن۱۳۹۱
۶فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۸۹ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۶۳ ۲۳۸٬۱۶۷ ۴۴ ۲٬۶۶۳ ۱۳ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۹بهمن۱۳۹۱
۷فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۶۴ ۲۳۸٬۳۴۶ ۴۴ ۲٬۶۶۵ ۱۳ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۰بهمن۱۳۹۱
۸فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۶۴ ۲۳۸٬۵۱۶ ۴۴ ۲٬۶۶۷ ۱۳ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۱بهمن۱۳۹۱
۹فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۶۴ ۲۳۸٬۶۸۱ ۴۴ ۲٬۶۷۵ ۱۳ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۲بهمن۱۳۹۱
۱۰فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۶۴ ۲۳۸٬۸۴۹ ۴۴ ۲٬۶۸۱ ۱۳ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۴بهمن۱۳۹۱
۱۲فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۶۴ ۲۳۹٬۰۵۶ ۴۴ ۲٬۶۸۷ ۱۱ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۵بهمن۱۳۹۱
۱۳فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۶۴ ۲۳۹٬۲۲۴ ۴۴ ۲٬۶۸۸ ۱۰ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۶بهمن۱۳۹۱
۱۴فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۶۴ ۲۳۹٬۳۹۳ ۴۴ ۲٬۶۹۲ ۱۰ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۷بهمن۱۳۹۱
۱۵فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۶ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۶۵ ۲۳۹٬۵۶۵ ۴۴ ۲٬۶۹۴ ۱۰ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۸بهمن۱۳۹۱
۱۶فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۷ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۶۵ ۲۳۹٬۷۴۰ ۴۴ ۲٬۶۹۵ ۱۰ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۹بهمن۱۳۹۱
۱۷فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۱۹۸ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۶۵ ۲۳۹٬۹۱۷ ۴۴ ۲٬۶۹۷ ۱۱ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۳۰بهمن۱۳۹۱
۱۸فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۰ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۶۵ ۲۴۰٬۱۰۷ ۴۴ ۲٬۶۹۸ ۱۱ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱اسفند۱۳۹۱
۱۹فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۲ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۶۵ ۲۴۰٬۲۷۸ ۴۴ ۲٬۶۹۹ ۱۱ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲اسفند۱۳۹۱
۲۰فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۰٬۴۶۳ ۴۴ ۲٬۷۰۴ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۳اسفند۱۳۹۱
۲۱فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۰٬۶۳۰ ۴۴ ۲٬۷۰۶ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۴اسفند۱۳۹۱
۲۲فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۰٬۷۹۸ ۴۴ ۲٬۷۱۰ ۱۴ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۵اسفند۱۳۹۱
۲۳فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۰٬۹۶۹ ۴۴ ۲٬۷۱۴ ۱۵ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۶اسفند۱۳۹۱
۲۴فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۱٬۱۴۲ ۴۴ ۲٬۷۱۷ ۱۵ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۷اسفند۱۳۹۱
۲۵فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۱٬۳۰۸ ۴۴ ۲٬۷۲۴ ۱۵ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۸اسفند۱۳۹۱
۲۶فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۱٬۴۸۱ ۴۴ ۲٬۷۲۷ ۱۵ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۹اسفند۱۳۹۱
۲۷فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۱٬۶۴۱ ۴۴ ۲٬۷۳۱ ۱۵ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۰اسفند۱۳۹۱
۲۸فوریه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۱٬۸۰۲ ۴۴ ۲٬۷۳۷ ۱۵ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۱اسفند۱۳۹۱
۱مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۱٬۹۷۲ ۴۴ ۲٬۷۴۱ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۲اسفند۱۳۹۱
۲مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۲٬۱۲۵ ۴۴ ۲٬۷۴۵ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۳اسفند۱۳۹۱
۳مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۲٬۳۰۱ ۴۴ ۲٬۷۴۵ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۴اسفند۱۳۹۱
۴مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۲٬۴۷۵ ۴۴ ۲٬۷۵۱ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۵اسفند۱۳۹۱
۵مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۶ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۲٬۶۵۱ ۴۴ ۲٬۷۵۳ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۶اسفند۱۳۹۱
۶مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۸ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۲٬۸۷۳ ۴۴ ۲٬۷۵۵ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۷اسفند۱۳۹۱
۷مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۸ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۳٬۰۴۰ ۴۴ ۲٬۷۵۸ ۱۷ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۸اسفند۱۳۹۱
۸مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۸ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۳٬۲۰۶ ۴۴ ۲٬۷۶۰ ۱۶ ۱۳ ۴ ۱ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۹اسفند۱۳۹۱
۹مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۸ ۱٬۵۱۵ ۱٬۴۶۶ ۲۴۳٬۳۰۱ ۴۴ ۲٬۷۶۱ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۰اسفند۱۳۹۱
۱۰مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۹ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۶ ۲۴۳٬۴۷۱ ۴۴ ۲٬۷۶۴ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۱اسفند۱۳۹۱
۱۱مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۹ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۶ ۲۴۳٬۶۴۷ ۴۴ ۲٬۷۶۶ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۲اسفند۱۳۹۱
۱۲مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۰۹ ۱٬۵۱۷ ۱٬۴۶۶ ۲۴۳٬۸۲۱ ۴۴ ۲٬۷۷۰ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۳اسفند۱۳۹۱
۱۳مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۲ ۱٬۵۱۷ ۱٬۴۶۶ ۲۴۳٬۹۹۴ ۴۴ ۲٬۷۷۲ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۵اسفند۱۳۹۱
۱۵مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۲ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۷ ۲۴۴٬۳۱۵ ۴۴ ۲٬۷۷۹ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۶اسفند۱۳۹۱
۱۶مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۲ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۷ ۲۴۴٬۵۰۷ ۴۴ ۲٬۷۸۴ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۷اسفند۱۳۹۱
۱۷مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۳ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۷ ۲۴۴٬۷۱۵ ۴۴ ۲٬۷۸۶ ۱۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۸اسفند۱۳۹۱
۱۸مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۳ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۷ ۲۴۴٬۹۹۴ ۴۴ ۲٬۷۹۲ ۱۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۹اسفند۱۳۹۱
۱۹مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۳ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۷ ۲۴۵٬۴۳۰ ۴۴ ۲٬۷۹۲ ۱۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۳۰اسفند۱۳۹۱
۲۰مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۳ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۷ ۲۴۵٬۵۹۸ ۴۴ ۲٬۷۹۲ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱فروردین۱۳۹۲
۲۱مارس۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۱۵ ۱٬۵۱۶ ۱٬۴۶۷ ۲۴۵٬۷۴۳ ۴۴ ۲٬۷۹۲ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۵فروردین۱۳۹۲
۴آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۲۲ ۱٬۵۱۸ ۱٬۴۶۸ ۲۴۶٬۷۹۱ ۴۴ ۲٬۸۲۱ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۶فروردین۱۳۹۲
۵آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۲۲ ۱٬۵۱۸ ۱٬۴۶۸ ۲۴۶٬۹۵۵ ۴۴ ۲٬۸۲۲ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۹فروردین۱۳۹۲
۸آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۲۳ ۱٬۵۱۸ ۱٬۴۶۸ ۲۴۷٬۱۶۸ ۴۴ ۲٬۸۳۱ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۰فروردین۱۳۹۲
۹آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۱ ۱٬۵۱۹ ۱٬۴۶۹ ۲۴۷٬۳۴۷ ۴۴ ۲٬۸۳۴ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۱فروردین۱۳۹۲
۱۰آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۶ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۷۰ ۲۴۷٬۵۲۷ ۴۴ ۲٬۸۳۵ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۲فروردین۱۳۹۲
۱۱آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۶ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۷۰ ۲۴۷٬۶۸۸ ۴۴ ۲٬۸۳۷ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۳فروردین۱۳۹۲
۱۲آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۶ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۷۰ ۲۴۷٬۸۴۴ ۴۴ ۲٬۸۴۰ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۴فروردین۱۳۹۲
۱۳آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۶ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۷۰ ۲۴۸٬۰۱۱ ۴۴ ۲٬۸۴۱ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۵فروردین۱۳۹۲
۱۴آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۶ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۷۰ ۲۴۸٬۱۸۳ ۴۴ ۲٬۸۴۲ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۶فروردین۱۳۹۲
۱۵آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۶ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۷۰ ۲۴۸٬۳۵۷ ۴۴ ۲٬۸۴۴ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۷فروردین۱۳۹۲
۱۶آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۷ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۷۰ ۲۴۸٬۵۲۷ ۴۴ ۲٬۸۴۵ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۸فروردین۱۳۹۲
۱۷آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۰ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۴۸٬۷۴۴ ۴۴ ۲٬۸۵۰ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۹فروردین۱۳۹۲
۱۸آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۴۸٬۹۰۸ ۴۴ ۲٬۸۵۳ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۳۰فروردین۱۳۹۲
۱۹آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۴۹٬۰۷۲ ۴۴ ۲٬۸۵۴ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۳۱فروردین۱۳۹۲
۲۰آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۴۹٬۲۴۱ ۴۴ ۲٬۸۵۸ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱اردیبهشت۱۳۹۲
۲۱آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۴۹٬۴۱۸ ۴۴ ۲٬۸۵۸ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲اردیبهشت۱۳۹۲
۲۲آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۴۹٬۷۹۲ ۴۴ ۲٬۸۶۱ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۳اردیبهشت۱۳۹۲
۲۳آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۴۹٬۹۵۶ ۴۴ ۲٬۸۶۱ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۴اردیبهشت۱۳۹۲
۲۴آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۰٬۱۱۵ ۴۴ ۲٬۸۶۱ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۵اردیبهشت۱۳۹۲
۲۵آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۰٬۲۷۹ ۴۴ ۲٬۸۶۳ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۶اردیبهشت۱۳۹۲
۲۶آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۰٬۴۴۶ ۴۴ ۲٬۸۶۴ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۷اردیبهشت۱۳۹۲
۲۷آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۰٬۶۱۳ ۴۴ ۲٬۸۶۴ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۸اردیبهشت۱۳۹۲
۲۸آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۱ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۰٬۷۸۰ ۴۴ ۲٬۸۶۹ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۹اردیبهشت۱۳۹۲
۲۹آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۰٬۹۵۷ ۴۴ ۲٬۸۷۱ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۰اردیبهشت۱۳۹۲
۳۰آوریل۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۱٬۱۲۵ ۴۴ ۲٬۸۷۵ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۱اردیبهشت۱۳۹۲
۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۱٬۲۸۶ ۴۴ ۲٬۸۷۷ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۲اردیبهشت۱۳۹۲
۲مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۳ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۱٬۴۵۶ ۴۴ ۲٬۸۸۰ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۳اردیبهشت۱۳۹۲
۳مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۴ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۱٬۶۱۶ ۴۴ ۲٬۸۸۶ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۲
۴مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۴ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۱٬۷۸۲ ۴۴ ۲٬۸۸۷ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۵اردیبهشت۱۳۹۲
۵مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۴ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۴ ۲۵۱٬۹۶۲ ۴۴ ۲٬۸۹۱ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۶اردیبهشت۱۳۹۲
۶مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۶ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۲٬۱۳۸ ۴۴ ۲٬۸۹۲ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۷اردیبهشت۱۳۹۲
۷مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۷ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۲٬۳۶۰ ۴۴ ۲٬۸۹۶ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۸اردیبهشت۱۳۹۲
۸مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۷ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۲٬۵۲۴ ۴۴ ۲٬۹۰۲ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۹اردیبهشت۱۳۹۲
۹مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۷ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۴ ۲۵۲٬۶۹۲ ۴۴ ۲٬۹۰۳ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۰اردیبهشت۱۳۹۲
۱۰مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۶ ۲۵۲٬۸۶۲ ۴۴ ۲٬۹۰۵ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۱اردیبهشت۱۳۹۲
۱۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۰ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۶ ۲۵۳٬۰۲۹ ۴۴ ۲٬۹۰۹ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۲اردیبهشت۱۳۹۲
۱۲مه۲۰۱۳
‏۱۴:۳۹(گرینویچ)
‏۱۹:۰۹(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۳٬۱۲۵ ۴۴ ۲٬۹۱۱ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۳اردیبهشت۱۳۹۲
۱۳مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۳٬۲۴۲ ۴۴ ۲٬۹۱۴ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۴اردیبهشت۱۳۹۲
۱۴مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۳٬۳۷۹ ۴۴ ۲٬۹۱۵ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۵اردیبهشت۱۳۹۲
۱۵مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۳٬۵۴۷ ۴۴ ۲٬۹۱۸ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۶اردیبهشت۱۳۹۲
۱۶مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۳٬۷۰۴ ۴۴ ۲٬۹۱۹ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۷اردیبهشت۱۳۹۲
۱۷مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۳٬۸۷۰ ۴۴ ۲٬۹۲۵ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۸اردیبهشت۱۳۹۲
۱۸مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۳٬۹۹۵ ۴۴ ۲٬۹۴۲ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۹اردیبهشت۱۳۹۲
۱۹مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۴٬۱۲۶ ۴۴ ۲٬۹۴۶ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۳۰اردیبهشت۱۳۹۲
۲۰مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۴٬۲۹۸ ۴۴ ۲٬۹۴۹ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۳۱اردیبهشت۱۳۹۲
۲۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۳۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۴٬۴۶۱ ۴۴ ۲٬۹۵۲ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱خرداد۱۳۹۲
۲۲مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۰ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۴٬۶۰۱ ۴۴ ۲٬۹۵۷ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲خرداد۱۳۹۲
۲۳مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۴ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۴٬۷۷۵ ۴۴ ۲٬۹۶۲ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۳خرداد۱۳۹۲
۲۴مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۴ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۴٬۹۴۲ ۴۴ ۲٬۹۶۵ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۴خرداد۱۳۹۲
۲۵مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۷ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۵٬۱۱۳ ۴۴ ۲٬۹۶۷ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۵خرداد۱۳۹۲
۲۶مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۷ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۵٬۲۷۸ ۴۴ ۲٬۹۶۸ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۶خرداد۱۳۹۲
۲۷مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۸ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۵٬۴۴۸ ۴۴ ۲٬۹۶۸ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۷خرداد۱۳۹۲
۲۸مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۸ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۵٬۶۱۷ ۴۴ ۲٬۹۷۱ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۸خرداد۱۳۹۲
۲۹مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۸ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۵٬۷۸۴ ۴۴ ۲٬۹۷۱ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۹خرداد۱۳۹۲
۳۰مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۸ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۵٬۹۴۸ ۴۴ ۲٬۹۷۲ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۰خرداد۱۳۹۲
۳۱مه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۸ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۶٬۱۱۴ ۴۴ ۲٬۹۷۶ ۱۳ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۱خرداد۱۳۹۲
۱ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۷ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۶٬۲۸۴ ۴۴ ۲٬۹۷۶ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۲خرداد۱۳۹۲
۲ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۷ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۶٬۴۵۴ ۴۴ ۲٬۹۷۷ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۳خرداد۱۳۹۲
۳ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۴۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۵ ۲۵۶٬۶۲۲ ۴۴ ۲٬۹۷۸ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۴خرداد۱۳۹۲
۴ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۰ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۶٬۷۹۱ ۴۴ ۲٬۹۸۱ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۵خرداد۱۳۹۲
۵ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۰ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۶٬۹۵۶ ۴۴ ۲٬۹۸۲ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۶خرداد۱۳۹۲
۶ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۰ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۷٬۱۱۹ ۴۴ ۲٬۹۸۳ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۷خرداد۱۳۹۲
۷ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۰ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۷٬۲۷۰ ۴۴ ۲٬۹۸۶ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۸خرداد۱۳۹۲
۸ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۰ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۷٬۴۳۰ ۴۴ ۲٬۹۸۶ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۹خرداد۱۳۹۲
۹ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۱ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۷٬۵۹۱ ۴۴ ۲٬۹۸۹ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۰خرداد۱۳۹۲
۱۰ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۱ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۵ ۲۵۷٬۷۳۷ ۴۴ ۲٬۹۹۲ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۱خرداد۱۳۹۲
۱۱ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۳ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۵ ۲۵۷٬۹۰۰ ۴۴ ۲٬۹۹۸ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۲خرداد۱۳۹۲
۱۲ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۳ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۵ ۲۵۸٬۰۶۳ ۴۴ ۳٬۰۰۱ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۳خرداد۱۳۹۲
۱۳ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۳ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۵ ۲۵۸٬۲۲۳ ۴۴ ۳٬۰۰۳ ۱۵ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۴خرداد۱۳۹۲
۱۴ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۳ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۵ ۲۵۸٬۴۰۱ ۴۴ ۳٬۰۰۵ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۵خرداد۱۳۹۲
۱۵ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۴ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۵ ۲۵۸٬۵۹۲ ۴۴ ۳٬۰۰۵ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۶خرداد۱۳۹۲
۱۶ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۳ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۵ ۲۵۸٬۷۵۴ ۴۴ ۳٬۰۰۶ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۷خرداد۱۳۹۲
۱۷ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۷ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۶ ۲۵۸٬۹۳۲ ۴۴ ۳٬۰۰۹ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۸خرداد۱۳۹۲
۱۸ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۷ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۶ ۲۵۹٬۰۸۹ ۴۴ ۳٬۰۱۴ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۹خرداد۱۳۹۲
۱۹ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۷ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۶ ۲۵۹٬۲۴۷ ۴۴ ۳٬۰۱۸ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۳۰خرداد۱۳۹۲
۲۰ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۷ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۶ ۲۵۹٬۴۰۶ ۴۴ ۳٬۰۱۸ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۳۱خرداد۱۳۹۲
۲۱ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۸ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۶ ۲۵۹٬۵۶۷ ۴۴ ۳٬۰۲۳ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱تیر۱۳۹۲
۲۲ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۸ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۶ ۲۵۹٬۷۲۵ ۴۴ ۳٬۰۲۴ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲تیر۱۳۹۲
۲۳ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۶ ۲۵۹٬۸۸۷ ۴۴ ۳٬۰۲۹ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۳تیر۱۳۹۲
۲۴ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۶ ۲۶۰٬۰۴۳ ۴۴ ۳٬۰۳۵ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۴تیر۱۳۹۲
۲۵ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۶ ۲۶۰٬۲۰۲ ۴۴ ۳٬۰۳۹ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۵تیر۱۳۹۲
۲۶ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۸ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۶ ۲۶۰٬۳۶۳ ۴۴ ۳٬۰۴۰ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۶تیر۱۳۹۲
۲۷ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۶ ۲۶۰٬۵۲۵ ۴۴ ۳٬۰۴۲ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۷تیر۱۳۹۲
۲۸ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۰ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۶ ۲۶۰٬۶۹۰ ۴۴ ۳٬۰۴۴ ۱۷ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۸تیر۱۳۹۲
۲۹ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۸ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۶ ۲۶۰٬۸۵۳ ۴۴ ۳٬۰۴۶ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۹تیر۱۳۹۲
۳۰ژوئن۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۵۹ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۷ ۲۶۱٬۰۱۷ ۴۴ ۳٬۰۴۷ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۰تیر۱۳۹۲
۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۲ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۷ ۲۶۱٬۱۸۲ ۴۴ ۳٬۰۴۸ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۱تیر۱۳۹۲
۲ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۳ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۷ ۲۶۱٬۳۴۵ ۴۴ ۳٬۰۴۹ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۲تیر۱۳۹۲
۳ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۷ ۲۶۱٬۵۰۷ ۴۴ ۳٬۰۵۰ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۳تیر۱۳۹۲
۴ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۷ ۲۶۱٬۶۶۵ ۴۴ ۳٬۰۵۳ ۱۶ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۴تیر۱۳۹۲
۵ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۷ ۲۶۱٬۸۲۴ ۴۴ ۳٬۰۵۴ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۵تیر۱۳۹۲
۶ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۷ ۲۶۱٬۹۸۳ ۴۴ ۳٬۰۵۶ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۶تیر۱۳۹۲
۷ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۸ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۸ ۲۶۲٬۱۵۴ ۴۴ ۳٬۰۵۷ ۱۴ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۷تیر۱۳۹۲
۸ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۸ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۸ ۲۶۲٬۳۱۴ ۴۴ ۳٬۰۵۹ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۸تیر۱۳۹۲
۹ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۶۸ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۸ ۲۶۲٬۴۷۵ ۴۴ ۳٬۰۶۱ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۹تیر۱۳۹۲
۱۰ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۱ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۲٬۶۳۹ ۴۴ ۳٬۰۶۳ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۰تیر۱۳۹۲
۱۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۱ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۲٬۷۹۸ ۴۴ ۳٬۰۶۵ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۱تیر۱۳۹۲
۱۲ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۱ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۲٬۹۵۸ ۴۴ ۳٬۰۶۶ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۲تیر۱۳۹۲
۱۳ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۱ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۳٬۱۱۷ ۴۴ ۳٬۰۶۶ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۳تیر۱۳۹۲
۱۴ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۲ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۳٬۲۷۷ ۴۴ ۳٬۰۶۸ ۱۰ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۴تیر۱۳۹۲
۱۵ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۲ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۳٬۴۳۰ ۴۴ ۳٬۰۷۴ ۱۰ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۵تیر۱۳۹۲
۱۶ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۲ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۳٬۵۹۱ ۴۴ ۳٬۰۷۵ ۱۰ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۶تیر۱۳۹۲
۱۷ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۳٬۷۵۰ ۴۴ ۳٬۰۷۶ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۷تیر۱۳۹۲
۱۸ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۳٬۹۰۴ ۴۴ ۳٬۰۷۹ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۸تیر۱۳۹۲
۱۹ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۴٬۰۶۹ ۴۴ ۳٬۰۷۹ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۹تیر۱۳۹۲
۲۰ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۴٬۲۳۰ ۴۴ ۳٬۰۸۱ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۳۰تیر۱۳۹۲
۲۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۴٬۳۹۲ ۴۴ ۳٬۰۸۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۳۱تیر۱۳۹۲
۲۲ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۴٬۵۵۶ ۴۴ ۳٬۰۸۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱مرداد۱۳۹۲
۲۳ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۶ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۴٬۷۲۳ ۴۴ ۳٬۰۸۵ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲مرداد۱۳۹۲
۲۴ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۶ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۴٬۸۸۳ ۴۴ ۳٬۰۸۷ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۳مرداد۱۳۹۲
۲۵ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۶ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۵٬۰۴۲ ۴۴ ۳٬۰۸۸ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۴مرداد۱۳۹۲
۲۶ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۵٬۱۹۹ ۴۴ ۳٬۰۸۹ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۵مرداد۱۳۹۲
۲۷ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۵٬۳۹۱ ۴۴ ۳٬۰۹۰ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۶مرداد۱۳۹۲
۲۸ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۵٬۵۴۴ ۴۴ ۳٬۰۹۱ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۷مرداد۱۳۹۲
۲۹ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۵٬۶۸۶ ۴۴ ۳٬۰۹۲ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۸مرداد۱۳۹۲
۳۰ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۵٬۸۳۷ ۴۴ ۳٬۰۹۲ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۹مرداد۱۳۹۲
۳۱ژوئیه۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۰۰۲ ۴۴ ۳٬۰۹۳ ۱۱ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۰مرداد۱۳۹۲
۱اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۴ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۱۵۶ ۴۴ ۳٬۰۹۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۱مرداد۱۳۹۲
۲اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۳۱۵ ۴۴ ۳٬۰۹۴ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۲مرداد۱۳۹۲
۳اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۴۴۵ ۴۴ ۳٬۰۹۵ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۳مرداد۱۳۹۲
۴اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۵۴۸ ۴۴ ۳٬۰۹۵ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۴مرداد۱۳۹۲
۵اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۶۷۲ ۴۴ ۳٬۰۹۶ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۵مرداد۱۳۹۲
۶اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۸۲۵ ۴۴ ۳٬۰۹۸ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۶مرداد۱۳۹۲
۷اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۶٬۹۸۱ ۴۴ ۳٬۰۹۸ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۷مرداد۱۳۹۲
۸اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۶ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۷٬۱۳۹ ۴۴ ۳٬۱۰۰ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۸مرداد۱۳۹۲
۹اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۶ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۹ ۲۶۷٬۲۹۵ ۴۴ ۳٬۱۰۲ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۹مرداد۱۳۹۲
۱۰اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۷٬۴۵۲ ۴۴ ۳٬۱۰۲ ۸ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۰مرداد۱۳۹۲
۱۱اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۷٬۶۱۱ ۴۴ ۳٬۱۰۲ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۴مرداد۱۳۹۲
۱۵اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۷٬۸۷۰ ۴۴ ۳٬۱۰۶ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۵مرداد۱۳۹۲
۱۶اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۷ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۸٬۰۲۸ ۴۴ ۳٬۱۰۶ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۶مرداد۱۳۹۲
۱۷اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۰ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۸٬۱۹۳ ۴۴ ۳٬۱۰۶ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۷مرداد۱۳۹۲
۱۸اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۰ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۹ ۲۶۸٬۳۴۹ ۴۴ ۳٬۱۰۸ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۸مرداد۱۳۹۲
۱۹اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۳ ۱٬۵۱۱ ۱٬۴۵۹ ۲۶۸٬۵۳۵ ۴۴ ۳٬۱۰۹ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۹مرداد۱۳۹۲
۲۰اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۴ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۸٬۶۸۹ ۴۴ ۳٬۱۰۹ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۳۰مرداد۱۳۹۲
۲۱اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۴ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۸٬۸۴۴ ۴۴ ۳٬۱۰۹ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۳۱مرداد۱۳۹۲
۲۲اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۴ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۸٬۹۹۹ ۴۴ ۳٬۱۰۹ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱شهریور۱۳۹۲
۲۳اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۴ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۹٬۱۵۲ ۴۴ ۳٬۱۱۱ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲شهریور۱۳۹۲
۲۴اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۵ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۹٬۳۱۲ ۴۴ ۳٬۱۱۱ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۳شهریور۱۳۹۲
۲۵اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۵ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۹٬۴۶۸ ۴۴ ۳٬۱۱۱ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۴شهریور۱۳۹۲
۲۶اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۵ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۹٬۶۲۵ ۴۴ ۳٬۱۱۱ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۵شهریور۱۳۹۲
۲۷اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۵ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۹٬۷۸۳ ۴۴ ۳٬۱۱۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۶شهریور۱۳۹۲
۲۸اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۵ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۶۹٬۹۳۲ ۴۴ ۳٬۱۱۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۷شهریور۱۳۹۲
۲۹اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۵ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۷۰٬۰۸۴ ۴۴ ۳٬۱۱۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۸شهریور۱۳۹۲
۳۰اوت۲۰۱۳
‏۰۸:۳۲(گرینویچ)
‏۱۳:۰۲(تهران)
۱۰٬۲۸۵ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۹ ۲۷۰٬۱۵۹ ۴۴ ۳٬۱۱۴ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۰شهریور۱۳۹۲
۱سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۴ ۱٬۵۰۲ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۳۲۶ ۴۴ ۳٬۱۱۶ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۱شهریور۱۳۹۲
۲سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۵ ۱٬۵۰۲ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۴۷۰ ۴۴ ۳٬۱۱۷ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۳شهریور۱۳۹۲
۴سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۵:۱۰(گرینویچ)
‏۰۹:۴۰(تهران)
۱۰٬۲۸۳ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۵۴۲ ۴۴ ۳٬۱۲۰ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۳شهریور۱۳۹۲
۴سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۳ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۵۷۰ ۴۴ ۳٬۱۲۰ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۴شهریور۱۳۹۲
۵سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۸ ۱٬۵۰۲ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۶۸۹ ۴۴ ۳٬۱۲۰ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۶شهریور۱۳۹۲
۷سپتامبر۲۰۱۳
‏۱۸:۰۱(گرینویچ)
‏۲۲:۳۱(تهران)
۱۰٬۲۷۹ ۱٬۵۰۲ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۷۰۶ ۴۴ ۳٬۱۲۲ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۷شهریور۱۳۹۲
۸سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۸ ۱٬۵۰۲ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۸۰۰ ۴۴ ۳٬۱۲۲ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۸شهریور۱۳۹۲
۹سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۸۰ ۱٬۵۰۲ ۱٬۴۵۱ ۲۷۰٬۹۵۸ ۴۴ ۳٬۱۲۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۹شهریور۱۳۹۲
۱۰سپتامبر۲۰۱۳
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۲۷۸ ۱٬۵۰۲ ۱٬۴۵۱ ۲۷۱٬۱۱۳ ۴۴ ۳٬۱۲۳ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۶دی۱۳۹۲
۶ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۶ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۲٬۲۴۳ ۴۴ ۳٬۳۴۵ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۷دی۱۳۹۲
۷ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۶ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۲٬۳۸۳ ۴۴ ۳٬۳۴۸ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۹دی۱۳۹۲
۹ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۶ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۲٬۵۷۸ ۴۴ ۳٬۳۴۹ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۰دی۱۳۹۲
۱۰ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۶ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۲٬۷۱۸ ۴۴ ۳٬۳۵۴ ۱۲ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۱دی۱۳۹۲
۱۱ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۵ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۲٬۸۵۹ ۴۴ ۳٬۳۵۶ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۲دی۱۳۹۲
۱۲ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۵ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۲٬۹۹۹ ۴۴ ۳٬۳۵۷ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۳دی۱۳۹۲
۱۳ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۵ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۳٬۱۳۷ ۴۴ ۳٬۳۵۷ ۹ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۴دی۱۳۹۲
۱۴ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۵ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۳٬۲۷۵ ۴۴ ۳٬۳۵۷ ۱۰ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۵دی۱۳۹۲
۱۵ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۴ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۳٬۴۱۵ ۴۴ ۳٬۳۶۰ ۱۰ ۱۳ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۶دی۱۳۹۲
۱۶ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۴ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۳٬۵۵۱ ۴۴ ۳٬۳۶۸ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۷دی۱۳۹۲
۱۷ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۴ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۳٬۶۹۳ ۴۴ ۳٬۳۷۰ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۸دی۱۳۹۲
۱۸ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۴ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۳٬۸۳۴ ۴۴ ۳٬۳۷۳ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۹دی۱۳۹۲
۱۹ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۴ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۳٬۹۷۳ ۴۴ ۳٬۳۷۴ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۳۰دی۱۳۹۲
۲۰ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۳۶ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۴٬۱۳۱ ۴۴ ۳٬۳۷۶ ۸ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲بهمن۱۳۹۲
۲۲ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۴۸ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۴٬۲۷۰ ۴۴ ۳٬۳۷۹ ۸ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۳بهمن۱۳۹۲
۲۳ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۴۸ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۴٬۴۱۲ ۴۴ ۳٬۳۸۱ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۴بهمن۱۳۹۲
۲۴ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۴۸ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۴٬۵۵۳ ۴۴ ۳٬۳۸۴ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۵بهمن۱۳۹۲
۲۵ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۴۸ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۴٬۶۹۲ ۴۴ ۳٬۳۸۵ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۶بهمن۱۳۹۲
۲۶ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۴۸ ۱٬۵۰۱ ۱٬۴۵۱ ۲۷۴٬۸۳۶ ۴۴ ۳٬۳۸۷ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۷بهمن۱۳۹۲
۲۷ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۰ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۴٬۹۸۱ ۴۴ ۳٬۳۸۸ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۸بهمن۱۳۹۲
۲۸ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۱ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۱۱۸ ۴۴ ۳٬۳۹۰ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۹بهمن۱۳۹۲
۲۹ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۱ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۲۵۹ ۴۴ ۳٬۳۹۱ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۰بهمن۱۳۹۲
۳۰ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۱ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۳۹۹ ۴۴ ۳٬۳۹۳ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۱بهمن۱۳۹۲
۳۱ژانویه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۵۲۸ ۴۴ ۳٬۳۹۳ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۲بهمن۱۳۹۲
۱فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۶۶۶ ۴۴ ۳٬۳۹۴ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۴بهمن۱۳۹۲
۳فوریه۲۰۱۴
‏۱۰:۲۳(گرینویچ)
‏۱۳:۵۳(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۶۸۰ ۴۴ ۳٬۳۹۵ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۶بهمن۱۳۹۲
۵فوریه۲۰۱۴
‏۱۴:۱۶(گرینویچ)
‏۱۷:۴۶(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۶۸۸ ۴۴ ۳٬۴۰۰ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۷بهمن۱۳۹۲
۶فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۳ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۸۱۷ ۴۴ ۳٬۴۰۱ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۸بهمن۱۳۹۲
۷فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۳ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۵٬۹۰۲ ۴۴ ۳٬۴۰۲ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۹بهمن۱۳۹۲
۸فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۳ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۶٬۰۴۱ ۴۴ ۳٬۴۰۳ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۰بهمن۱۳۹۲
۹فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۳ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۶٬۱۷۸ ۴۴ ۳٬۴۰۳ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۱بهمن۱۳۹۲
۱۰فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۶٬۳۱۷ ۴۴ ۳٬۴۰۵ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۲بهمن۱۳۹۲
۱۱فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۶٬۴۶۴ ۴۴ ۳٬۴۰۶ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۳بهمن۱۳۹۲
۱۲فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۶٬۶۰۳ ۴۴ ۳٬۴۰۶ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۴بهمن۱۳۹۲
۱۳فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۶٬۷۴۲ ۴۴ ۳٬۴۰۸ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۵بهمن۱۳۹۲
۱۴فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۲ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۶٬۸۶۸ ۴۴ ۳٬۴۱۱ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۶بهمن۱۳۹۲
۱۵فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۴ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۷٬۰۱۰ ۴۴ ۳٬۴۱۴ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۷بهمن۱۳۹۲
۱۶فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۷٬۱۵۲ ۴۴ ۳٬۴۱۴ ۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۸بهمن۱۳۹۲
۱۷فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۷٬۲۹۱ ۴۴ ۳٬۴۱۵ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۹بهمن۱۳۹۲
۱۸فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۷٬۴۳۳ ۴۴ ۳٬۴۱۵ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۳۰بهمن۱۳۹۲
۱۹فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۷٬۶۲۱ ۴۴ ۳٬۴۱۶ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱اسفند۱۳۹۲
۲۰فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۷٬۷۶۲ ۴۴ ۳٬۴۱۸ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲اسفند۱۳۹۲
۲۱فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۷٬۹۰۳ ۴۴ ۳٬۴۲۰ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۳اسفند۱۳۹۲
۲۲فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۸٬۰۴۵ ۴۴ ۳٬۴۲۳ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۴اسفند۱۳۹۲
۲۳فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۸٬۱۸۷ ۴۴ ۳٬۴۲۵ ۸ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۵اسفند۱۳۹۲
۲۴فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۸٬۳۲۶ ۴۴ ۳٬۴۲۷ ۸ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۶اسفند۱۳۹۲
۲۵فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۸٬۴۶۸ ۴۴ ۳٬۴۲۸ ۸ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۷اسفند۱۳۹۲
۲۶فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۸٬۶۱۱ ۴۴ ۳٬۴۲۸ ۷ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۸اسفند۱۳۹۲
۲۷فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۵ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۸٬۷۵۲ ۴۴ ۳٬۴۲۸ ۷ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۹اسفند۱۳۹۲
۲۸فوریه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۵۹ ۱٬۵۰۳ ۱٬۴۵۱ ۲۷۸٬۸۹۸ ۴۴ ۳٬۴۲۸ ۷ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۰اسفند۱۳۹۲
۱مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۱ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۹٬۰۴۵ ۴۴ ۳٬۴۳۲ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۱اسفند۱۳۹۲
۲مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۲ ۱٬۵۰۴ ۱٬۴۵۱ ۲۷۹٬۱۸۵ ۴۴ ۳٬۴۳۳ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۲اسفند۱۳۹۲
۳مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۶ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۷۹٬۳۴۴ ۴۴ ۳٬۴۳۶ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۳اسفند۱۳۹۲
۴مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۶ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۷۹٬۴۸۵ ۴۴ ۳٬۴۳۸ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۴اسفند۱۳۹۲
۵مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۶ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۷۹٬۶۲۵ ۴۴ ۳٬۴۳۸ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۵اسفند۱۳۹۲
۶مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۶ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۷۹٬۷۶۶ ۴۴ ۳٬۴۳۹ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۶اسفند۱۳۹۲
۷مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۶ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۷۹٬۸۹۸ ۴۴ ۳٬۴۴۱ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۷اسفند۱۳۹۲
۸مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۸ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۰۳۸ ۴۴ ۳٬۴۴۲ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۹اسفند۱۳۹۲
۱۰مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۸ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۱۶۹ ۴۴ ۳٬۴۴۶ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۰اسفند۱۳۹۲
۱۱مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۸ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۳۰۷ ۴۴ ۳٬۴۴۶ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۱اسفند۱۳۹۲
۱۲مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۸ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۴۴۳ ۴۴ ۳٬۴۴۶ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۲اسفند۱۳۹۲
۱۳مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۸ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۵۷۸ ۴۴ ۳٬۴۴۷ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۳اسفند۱۳۹۲
۱۴مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۷۱۹ ۴۴ ۳٬۴۴۸ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۴اسفند۱۳۹۲
۱۵مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۸۵۲ ۴۴ ۳٬۴۴۹ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۵اسفند۱۳۹۲
۱۶مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۰٬۹۹۰ ۴۴ ۳٬۴۵۱ ۱۱ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۶اسفند۱۳۹۲
۱۷مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۱٬۱۲۲ ۴۴ ۳٬۴۵۲ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۷اسفند۱۳۹۲
۱۸مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۶۹ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۱٬۲۵۹ ۴۴ ۳٬۴۵۴ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۸اسفند۱۳۹۲
۱۹مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۱ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۱٬۴۰۵ ۴۴ ۳٬۴۵۶ ۱۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۹اسفند۱۳۹۲
۲۰مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۱ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۱٬۵۴۰ ۴۴ ۳٬۴۵۷ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱فروردین۱۳۹۳
۲۱مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۲:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۱ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۱٬۶۷۶ ۴۴ ۳٬۴۵۹ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲فروردین۱۳۹۳
۲۲مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۱ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۱٬۸۰۹ ۴۴ ۳٬۴۶۰ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۳فروردین۱۳۹۳
۲۳مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۱٬۹۴۵ ۴۴ ۳٬۴۶۲ ۱۳ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۴فروردین۱۳۹۳
۲۴مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۲ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۰۸۷ ۴۴ ۳٬۴۶۵ ۱۳ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۵فروردین۱۳۹۳
۲۵مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۴ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۲۲۴ ۴۴ ۳٬۴۶۹ ۱۳ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۶فروردین۱۳۹۳
۲۶مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۳ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۳۶۱ ۴۴ ۳٬۴۷۲ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۷فروردین۱۳۹۳
۲۷مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۳ ۱٬۵۰۵ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۴۶۱ ۴۴ ۳٬۴۷۵ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۸فروردین۱۳۹۳
۲۸مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۴ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۵۶۱ ۴۴ ۳٬۴۷۶ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۹فروردین۱۳۹۳
۲۹مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۴ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۶۹۸ ۴۴ ۳٬۴۷۹ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۰فروردین۱۳۹۳
۳۰مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۴ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۸۳۵ ۴۴ ۳٬۴۸۱ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۱فروردین۱۳۹۳
۳۱مارس۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۴ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۱ ۲۸۲٬۹۷۲ ۴۴ ۳٬۴۸۵ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۲فروردین۱۳۹۳
۱آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۴ ۱٬۵۰۶ ۱٬۴۵۱ ۲۸۳٬۱۰۹ ۴۴ ۳٬۴۸۶ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۳فروردین۱۳۹۳
۲آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۸ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۱ ۲۸۳٬۲۵۷ ۴۴ ۳٬۴۸۸ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۴فروردین۱۳۹۳
۳آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۷۸ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۱ ۲۸۳٬۳۹۶ ۴۴ ۳٬۴۹۵ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۵فروردین۱۳۹۳
۴آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۲ ۱٬۵۰۷ ۱٬۴۵۱ ۲۸۳٬۵۳۵ ۴۴ ۳٬۴۹۶ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۶فروردین۱۳۹۳
۵آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۳ ۱٬۵۰۸ ۱٬۴۵۱ ۲۸۳٬۶۷۷ ۴۴ ۳٬۵۰۲ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۷فروردین۱۳۹۳
۶آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۴ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۱ ۲۸۳٬۸۱۹ ۴۴ ۳٬۵۰۶ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۸فروردین۱۳۹۳
۷آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۴ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۱ ۲۸۳٬۹۶۱ ۴۴ ۳٬۵۰۷ ۱۵ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۹فروردین۱۳۹۳
۸آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۴ ۱٬۵۰۹ ۱٬۴۵۱ ۲۸۴٬۱۰۰ ۴۴ ۳٬۵۱۱ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۰فروردین۱۳۹۳
۹آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۸ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۱ ۲۸۴٬۲۴۴ ۴۴ ۳٬۵۱۵ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۱فروردین۱۳۹۳
۱۰آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۸ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۱ ۲۸۴٬۳۸۳ ۴۴ ۳٬۵۱۶ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۲فروردین۱۳۹۳
۱۱آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۸ ۱٬۵۱۰ ۱٬۴۵۱ ۲۸۴٬۵۲۳ ۴۴ ۳٬۵۱۶ ۱۶ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۳فروردین۱۳۹۳
۱۲آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۹ ۱٬۵۱۱ ۱٬۴۵۱ ۲۸۴٬۶۶۵ ۴۴ ۳٬۵۱۶ ۱۶ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۴فروردین۱۳۹۳
۱۳آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۸۹ ۱٬۵۱۱ ۱٬۴۵۱ ۲۸۴٬۸۰۴ ۴۴ ۳٬۵۱۷ ۱۶ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۵فروردین۱۳۹۳
۱۴آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۰ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۱ ۲۸۴٬۹۴۹ ۴۴ ۳٬۵۱۸ ۱۶ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۶فروردین۱۳۹۳
۱۵آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۱ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۱ ۲۸۵٬۰۸۸ ۴۴ ۳٬۵۲۳ ۱۶ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۷فروردین۱۳۹۳
۱۶آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۱ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۱ ۲۸۵٬۲۲۸ ۴۴ ۳٬۵۲۶ ۱۶ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۹فروردین۱۳۹۳
۱۸آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۱ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۱ ۲۸۵٬۴۴۱ ۴۴ ۳٬۵۲۶ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۳۰فروردین۱۳۹۳
۱۹آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۱ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۱ ۲۸۵٬۵۸۱ ۴۴ ۳٬۵۲۷ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۳۱فروردین۱۳۹۳
۲۰آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۲ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۱ ۲۸۵٬۷۲۲ ۴۴ ۳٬۵۳۰ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱اردیبهشت۱۳۹۳
۲۱آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۲ ۱٬۵۱۲ ۱٬۴۵۱ ۲۸۵٬۸۵۷ ۴۴ ۳٬۵۳۲ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲اردیبهشت۱۳۹۳
۲۲آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۳ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۵۱ ۲۸۶٬۰۰۱ ۴۴ ۳٬۵۳۴ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۳اردیبهشت۱۳۹۳
۲۳آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۴ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۵۱ ۲۸۶٬۱۴۵ ۴۴ ۳٬۵۳۴ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۴اردیبهشت۱۳۹۳
۲۴آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۳۹۶ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۵۱ ۲۸۶٬۲۹۳ ۴۴ ۳٬۵۳۶ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۵اردیبهشت۱۳۹۳
۲۵آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۰۸ ۱٬۵۱۳ ۱٬۴۵۴ ۲۸۶٬۴۸۵ ۴۴ ۳٬۵۴۰ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۶اردیبهشت۱۳۹۳
۲۶آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۰ ۱٬۵۱۴ ۱٬۴۵۴ ۲۸۶٬۶۳۲ ۴۵ ۳٬۵۴۳ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۷اردیبهشت۱۳۹۳
۲۷آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۳ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۶٬۷۹۴ ۴۵ ۳٬۵۴۶ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۸اردیبهشت۱۳۹۳
۲۸آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۳ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۶٬۹۳۵ ۴۵ ۳٬۵۴۸ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۹اردیبهشت۱۳۹۳
۲۹آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۴ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۷٬۰۸۶ ۴۵ ۳٬۵۴۹ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۰اردیبهشت۱۳۹۳
۳۰آوریل۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۴ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۷٬۲۲۶ ۴۵ ۳٬۵۵۰ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۱اردیبهشت۱۳۹۳
۱مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۵ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۷٬۳۶۸ ۴۵ ۳٬۵۵۳ ۲۰ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۲اردیبهشت۱۳۹۳
۲مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۵ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۷٬۵۱۰ ۴۵ ۳٬۵۵۵ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۳اردیبهشت۱۳۹۳
۳مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۵ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۷٬۶۵۱ ۴۵ ۳٬۵۵۶ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۳۹۳
۴مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۵ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۵۴ ۲۸۷٬۷۹۱ ۴۵ ۳٬۵۶۰ ۱۹ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۸اردیبهشت۱۳۹۳
۸مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۶ ۱٬۵۲۲ ۱٬۴۵۴ ۲۸۸٬۱۰۵ ۴۵ ۳٬۵۶۷ ۱۶ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۲اردیبهشت۱۳۹۳
۱۲مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۷ ۱٬۵۲۲ ۱٬۴۵۴ ۲۸۸٬۲۹۲ ۴۵ ۳٬۵۷۴ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۳اردیبهشت۱۳۹۳
۱۳مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۷ ۱٬۵۲۲ ۱٬۴۵۴ ۲۸۸٬۴۲۹ ۴۵ ۳٬۵۷۶ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۴اردیبهشت۱۳۹۳
۱۴مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۷ ۱٬۵۲۲ ۱٬۴۵۴ ۲۸۸٬۵۶۷ ۴۵ ۳٬۵۷۸ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۵اردیبهشت۱۳۹۳
۱۵مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۸ ۱٬۵۲۴ ۱٬۴۵۴ ۲۸۸٬۷۱۵ ۴۵ ۳٬۵۷۹ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۶اردیبهشت۱۳۹۳
۱۶مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۹ ۱٬۵۲۵ ۱٬۴۵۶ ۲۸۸٬۸۵۹ ۴۵ ۳٬۵۸۰ ۱۴ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۷اردیبهشت۱۳۹۳
۱۷مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۱۹ ۱٬۵۲۴ ۱٬۴۵۷ ۲۸۹٬۰۰۶ ۴۵ ۳٬۵۸۱ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۸اردیبهشت۱۳۹۳
۱۸مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۲۱ ۱٬۵۲۵ ۱٬۴۵۸ ۲۸۹٬۱۵۰ ۴۵ ۳٬۵۸۲ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۹اردیبهشت۱۳۹۳
۱۹مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۲۷ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۶۰ ۲۸۹٬۳۰۰ ۴۵ ۳٬۵۸۷ ۱۲ ۱۴ ۳ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۳۰اردیبهشت۱۳۹۳
۲۰مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۲۴ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۶۱ ۲۸۹٬۴۸۳ ۴۵ ۳٬۵۹۳ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۳۱اردیبهشت۱۳۹۳
۲۱مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۲۳ ۱٬۵۱۸ ۱٬۴۶۴ ۲۸۹٬۶۵۲ ۴۵ ۳٬۵۹۴ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱خرداد۱۳۹۳
۲۲مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۲۵ ۱٬۵۱۸ ۱٬۴۶۴ ۲۸۹٬۷۹۶ ۴۵ ۳٬۵۹۶ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲خرداد۱۳۹۳
۲۳مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۲۵ ۱٬۵۱۸ ۱٬۴۶۴ ۲۸۹٬۹۴۸ ۴۵ ۳٬۵۹۶ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۳خرداد۱۳۹۳
۲۴مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۳۳ ۱٬۵۲۰ ۱٬۴۶۶ ۲۹۰٬۰۹۴ ۴۵ ۳٬۵۹۶ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۴خرداد۱۳۹۳
۲۵مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۳۴ ۱٬۵۲۱ ۱٬۴۶۸ ۲۹۰٬۲۴۱ ۴۵ ۳٬۵۹۹ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۵خرداد۱۳۹۳
۲۶مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۱ ۱٬۵۲۴ ۱٬۴۷۱ ۲۹۰٬۳۸۸ ۴۵ ۳٬۵۹۹ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۶خرداد۱۳۹۳
۲۷مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۳ ۲۹۰٬۵۵۶ ۴۵ ۳٬۶۰۲ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۷خرداد۱۳۹۳
۲۸مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۳ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۳ ۲۹۰٬۶۹۹ ۴۵ ۳٬۶۰۴ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۸خرداد۱۳۹۳
۲۹مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۳ ۲۹۰٬۸۴۲ ۴۵ ۳٬۶۰۸ ۱۱ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۹خرداد۱۳۹۳
۳۰مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۳ ۲۹۰٬۹۷۹ ۴۵ ۳٬۶۰۸ ۱۱ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۰خرداد۱۳۹۳
۳۱مه۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۳ ۲۹۱٬۱۲۰ ۴۵ ۳٬۶۱۱ ۱۱ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۱خرداد۱۳۹۳
۱ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۵ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۴ ۲۹۱٬۲۶۲ ۴۵ ۳٬۶۱۲ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۲خرداد۱۳۹۳
۲ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۳۸ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۵ ۲۹۱٬۴۱۵ ۳۹ ۳٬۶۱۳ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۱۳خرداد۱۳۹۳
۳ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۳۹ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۵ ۲۹۱٬۵۵۸ ۳۹ ۳٬۶۱۴ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۱۴خرداد۱۳۹۳
۴ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۰ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۵ ۲۹۱٬۷۰۰ ۳۹ ۳٬۶۱۵ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۱۵خرداد۱۳۹۳
۵ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۰ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۵ ۲۹۱٬۸۴۱ ۳۹ ۳٬۶۱۶ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۱۶خرداد۱۳۹۳
۶ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۲ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۵ ۲۹۱٬۹۸۱ ۳۹ ۳٬۶۱۹ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۱۷خرداد۱۳۹۳
۷ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۱ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۵ ۲۹۲٬۱۱۸ ۳۹ ۳٬۶۱۹ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱۸خرداد۱۳۹۳
۸ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۱ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۵ ۲۹۲٬۲۶۰ ۳۹ ۳٬۶۱۹ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۱۹خرداد۱۳۹۳
۹ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۱ ۱٬۵۲۶ ۱٬۴۷۵ ۲۹۲٬۴۰۰ ۳۹ ۳٬۶۲۳ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۰خرداد۱۳۹۳
۱۰ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۲٬۵۴۹ ۳۹ ۳٬۶۲۴ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۱خرداد۱۳۹۳
۱۱ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۲٬۶۹۱ ۳۹ ۳٬۶۲۶ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۲خرداد۱۳۹۳
۱۲ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۲٬۸۳۵ ۳۹ ۳٬۶۲۶ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۲۳خرداد۱۳۹۳
۱۳ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۲٬۹۷۷ ۳۹ ۳٬۶۲۷ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۲۴خرداد۱۳۹۳
۱۴ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۳٬۱۱۸ ۳۹ ۳٬۶۲۹ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۲۵خرداد۱۳۹۳
۱۵ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۳٬۲۶۰ ۳۹ ۳٬۶۳۱ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲۶خرداد۱۳۹۳
۱۶ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۳٬۴۰۱ ۳۹ ۳٬۶۳۵ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۲۷خرداد۱۳۹۳
۱۷ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۳٬۵۴۱ ۳۹ ۳٬۶۳۶ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۲۸خرداد۱۳۹۳
۱۸ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۳٬۶۸۱ ۳۹ ۳٬۶۳۸ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۲۹خرداد۱۳۹۳
۱۹ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۳٬۸۲۱ ۳۹ ۳٬۶۳۹ ۱۴ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۳۰خرداد۱۳۹۳
۲۰ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۳٬۹۶۴ ۳۹ ۳٬۶۴۱ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۳۱خرداد۱۳۹۳
۲۱ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۴٬۱۰۳ ۳۹ ۳٬۶۴۱ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۱تیر۱۳۹۳
۲۲ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۴٬۲۴۵ ۳۹ ۳٬۶۴۴ ۱۲ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۲تیر۱۳۹۳
۲۳ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۴٬۳۸۲ ۳۹ ۳٬۶۴۴ ۱۱ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
سه‌شنبه ۳تیر۱۳۹۳
۲۴ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۴٬۶۷۳ ۳۹ ۳٬۶۴۵ ۱۱ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
چهارشنبه ۴تیر۱۳۹۳
۲۵ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۴٬۸۱۱ ۳۹ ۳٬۶۴۶ ۱۱ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
پنجشنبه ۵تیر۱۳۹۳
۲۶ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۴٬۹۵۳ ۳۹ ۳٬۶۴۷ ۹ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
جمعه ۶تیر۱۳۹۳
۲۷ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۵٬۰۹۳ ۳۹ ۳٬۶۴۷ ۹ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
شنبه ۷تیر۱۳۹۳
۲۸ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۵٬۲۳۳ ۳۹ ۳٬۶۴۷ ۹ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
یکشنبه ۸تیر۱۳۹۳
۲۹ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۵٬۳۷۵ ۳۹ ۳٬۶۵۲ ۶ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
دوشنبه ۹تیر۱۳۹۳
۳۰ژوئن۲۰۱۴
‏۰۸:۳۰(گرینویچ)
‏۱۳:۰۰(تهران)
۱۰٬۴۴۴ ۱٬۵۲۷ ۱٬۴۷۶ ۲۹۵٬۵۱۰ ۳۹ ۳٬۶۵۳ ۶ ۱۴ ۴ ۰ ۲۳ ۵ ۷
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏