نگرانی سازمان مهاجرت افغانستان نسبت به آوارگان داخلی آن کشور

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
سه‌شنبه ۷ دی ۱۳۸۹، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.


به گزارش خبرگزاری صدای افغان، مقامات وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان افغانستان می‌گویند: وضعیت آوارگان داخلی از لحاظ نبود امکانات روبه وخامت است، بنابراین وزارت امور مهاجرین در ایام سردی زمستان به شدت نگران است.

جماهیر «انوری» وزیر امور مهاجرین وعودت کننده‌گان نسبت به وضعیت وخیم آوارگان داخلی در سطح کشور به شدت اظهار نگرانی کرده و گفته‌است: هوا سرد و فصل زمستان فرا رسیده و آوارگان داخلی دیگر توان به سر بردن در زیرخیمه‌ها و مخروبه‌ها را ندارند.

وی، از تمام نهادهای کمک‌کننده ملی و بین‌المللی خواستار کمک‌های فوری امدادی و مواد غذائی قبل از ریزش برف درفصل سرما به آوارگان داخلی این کشور شده‌است.

منابع

‎«‏نگرانی وزارت مهاجرین نسبت به وضعیت بیجاشدگان داخلی در کشور». ‏خبرگزاری صدای افغان، ‏۲ دی ۱۳۸۹