فشار حاکم بر معترضین سوریه

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

نیرو های امنیتی سوریه به شمال سوریه نیرو فرستاد.

نیروهای امنیتی سوریه بعد بازداشت صد ها تن در شهر مارات النومن؛جاده های نزدیک روستای الشوقر را بسته و مردم را تحت فشار قرار دادند.

عده ای از مردم به ترکیه فرار کردند.این در حالی از 8.000نفر از مرز عبور کرده و بیش از 10.000نفر در انتظار می باشند.منابع