سوء استفاده های کلان سودجویان از جدایی ری از تهران

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شفاف در خصوص جدا کردن ری از تهران گفت: بنده مخالف جدا کردن ری از تهران هستم چرا که شهر ری به دلیل هویت تاریخی نامش باقی مانده اما از لحاظ هویت حقوقی وابسته به تهران است. وی با تاکید بر اینکه جدا کردن ری از تهران در این موقعیت آثار و تبعات امنیتی و اجتماعی دارد تصریح کرد: به دلیل پیوستگی که میان تهران و ری بر قرار است یک پیوست فرهنگی، سیاسی و اجتماعی میان ری و تهران به وجود آمده و در این موقعیت این جدایی تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت.

نایب رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در روزهای ابتدایی مطرح شدن این طرح سوء استفاده‌های اقتصادی رخ داد تاکید کرد: این طرح در روزهای ابتدایی که مطرح شد موجب سو استفاده‌های اقتصادی شد و چنانچه این طرح اجرا شود بسیاری از زمین‌های اطراف ری که حریم تهران محسوب می‌شود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

بیادی در ادامه اظهار داشت: استقلال شهرداری منطقه ۲۰ از شهرداری تهران زمینه لازم و مناسب جهت سوء استفاده و تجاوز و تشدید اقدامات افراد فرصت طلب و سود جو در تصاحب و تصرف غیرقانونی حریم شهر تهران و توسعه ساخت و سازهای غیر مجاز را فراهم خواهد کرد.

وی به آثار سوء ناشی از تجزیه و استقلال دیگر شهرها از تهران اشاره کرد و یاد آور شد: اثبات هویت حقیقی و شان شایسته و بایسته شهرستان ری که بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان قبله شهر تهران نامگذاری شده‌است، جز از طریق تداوم مدیریت شهری تهران و توسعه و تکمیل خدمات موثر مجموعه شهرداری تهران به شهرستان ری (شهرداری منطقه ۲۰) امکانپذیر نخواهد بود.

نایب رییس شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: آنچه لزوم بقای شهرستان ری و شهرداری منطقه ۲۰ به عنوان یکی از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران را بیش از هرچیز مبرهن می‌سازد آثار سوء ناشی از تجزیه و استقلال دیگر شهرهای جداشده از شهرتهران و درخواست‌های آنان برای اتصال مجدد به شهر تهران است دال بر این مدعاست.

منابع

‎«‏سوء استفاده‌های کلان سودجویان از جدایی ری از تهران». ‏«پایگاه اینترنتی شفاف»، ‏۰۵ آبان ۱۳۸۹