سلیمی٬بهترین سنگین‌وزن جهان در سال ۲۰۱۰

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۲ آبان ۱۳۸۹، ۲۴ اکتبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

مهرداد سلیمی وزنه بردار سنگین وزن ایرانی در تازه ترین اعلام فدراسیون جهانی وزنه برداری به عنوان بهترین وزنه بردار سنگین وزن جهان انتخاب شد و پس از ۴ سال وقفه دوباره یک ایرانی این مقام را بدست آورد.


منابع

‎«‏سلیمی، بهترین پولاد مرد فوق سنگین ۲۰۱۰». ‏شبکه خبر، ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۰