سفیر جدید ایران در مصر مشخص شد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷ آوریل ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران علی اکبر سیبویه را به عنوان اولین سفیر ایران بعد از فروپاشی حکومت حسنی مبارک انتخاب کرد. او که بیش از ۲۸ سال برای وزارت خارجه کار کرده‌است از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ رئیس اداره ترجمه و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ کاردار ایران در تونس بود.


منابع