پرش به محتوا

رسیدگی به بودجه سال ۱۳۹۰ در مجلس ایران تمام شد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، ۹ مه ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

مجلس ایران به رسیدگی به لایجه بودجه سال ۱۳۹۰ خاتمه داد. ارسال دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس توسط دولت سبب شد تا رسیدگی بدان در سال ۱۳۸۹ خاتمه نیابد. لایحه برای رسیدگی به شورای نگهبان فرستاده شد.

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال شامل منابع عمومی دولت مبلغ ۱ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۳۵۵ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال تعیین شد.

منابع