دیده‌شدن خرگوش بدون گوش در نزدیکی فوکوشیما

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


به گزارش شبکه فرانس ۲۴ نخستین خرگوش جهش یافته ژنی که فاقد گوش می‌باشد در نزدیکی فوکوشیما به دنیا آمده‌است. این می‌تواند اولین پیامد ناشی از مواد رادیو اکتیو نیروگاه فوکوشیما بر روی موجودات زنده باشد. با این وجود برخی از پزوهشگران اعلام کردند که پیشتر نیز خرگوش‌های بی گوش مشاهده شده‌اند و امکان دارد این موضوع ربطی به فاجعه هسته‌ای در ژاپن نداشته باشد.

منابع