توکلی: بانیان ۲۵ بهمن به ملت خیانت کردند / گسترده کردن جبهه مخالفان صلاح نیست

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۱ فوریه ۲۰۱۱، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

احمد توکلی صبح یکشنبه در نطق میان دستور مجلس به موضع گیری در رابطه با حوادث ۲۵ بهمن پرداخت.

وی حوادث ۲۵ بهمن را خیانت دو کاندیدای شکست خورده به ملت ایران دانست. توکلی افزوود: در ۲۵ بهمن فرصت بزرگ نزدیکی بیشتر ملت ایران با ملل مسلمان منطقه آسیب دید. قصد دارند این فرصت را به تهدید بدل کنند. در تبلیغات مزورانه دشمنان خط جدیدی دنبال می‌شود در رسانه هایشان می‌گویند چه فرقی است بین نظام جمهوری اسلامی و حکومت حسنی مبارک.

وی خطابش را به جوانان حق طلب ولو معترض دانسته و ضمن بیان اینکه مغالطه‌ای ایاد شده که در مصر و ایران معترضین با خمواسته آزادی سرکوب می‌شوند با بیان اینکه بین وقایع قاهره و حوادث ۲۵ بهمن تفاوت وجود دارد گفت: تفاوت در ماهیت و جهت گیری دو رژیم است. در مصر یک دیکتاتوری سی ساله دست نشانده آمریکا و اسرائیل حکومت می‌کرده، رژیمی که جهت گیریش اصالتا حفظ منافع بیگانگان نه مردم مصر بوده...قاطبه مردم مصر در برابر چنین حکومتی قیام کرده‌اند.

وی در ادامه ادعا کرد: تحلیل‌های رسانه‌های غربی این است که مردم کشورهای عربی از تحقیر ناشی از نوکری دولت هایشان برای بیگانگان متنفر هستند یعنی ملت‌های عرب علیه دخالت آمریکا و اسرائیل و همچنین استبداد و سلطنتی بودن دولت هایشان قیام کرده‌اند. ولی در ایران یک نظام مردم سالار به دست مردم تأسیس و حمایت شده‌است. حکومتی که دست آمریکا و اسرائیل را از منابع کشور قطع کرده و جهت گیری آن به مردم، به ویژه مستضعفان بر همه آشکار است. این حکومت در این ۳۲ سال، ۳۳ انتخابات برگزار کرده و همواره با دشمنی آمریکا و اسرائیل روبرو بوده.

توکلی در بیان مشابهت مصر و ایران هم بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی و قاطبه همچو مردم مصر با آمریکا و اسرائیل و دست نشاندگان مصری آنها مخالفت دارند. وی جهت گیری مردم و حکومت را در این جهت شبیه به هم و جهت معترضان را مخالف این خواسته که خواسته مردم مصر هست دانست.

وی تبعات رفتارهای مخالفان را فراتر از عرصه سیاست خارجی دانسته و خسارات در اقتصاد خارجی و تشدید تحریم‌ها را از موارد دیگر حادث دانست و در ادامه اظهار داشت: از حیث داخلی، فضا به ناچار امنیتی می‌شود و در این وضعیت، سرمایه گذاری و تولید آسیب جدی می‌بیند و دودش به چشم مردم می‌رود. علاوه بر آن فضای سیاسی داخلی تنگ می‌شود و آنان که روحیه مستبدانه دارند فرصت می‌یابند بی قانونی کنند. وثی از نتیج این امر را کاهش مشارکت عقلانی مردم در اداره کشور دانسته و ضرر همه این‌ها را متوجه مردم دانست.

توکلی در انتها خطاب به خود و مقامات سیاسی بیان داشت: اولاً گسترده کردن جبهه مخالفان به صلاح اسلام و مردم نیست، برخی اوقات هم از انصاف به دور است. ثانیاً برخورد با این فتنه علاوه بر اقتدار که باید بیشتر هم بشود به تدبیر و اقناع محتاج است. بدون کمال این دومی، فتنه دفع می‌شود ولی رفع نخواهد شد.

وی همچنین از اعضای اقلیت مجلس به خاطر موضع گیری در قبال مسائل ۲۵ بهمن تشکر کرد.

منابع

‎«‏توکلی: برخورد با فتنه اخیر علاوه بر اقتدار، تدبیر هم می‌خواهد». ‏واحد مرکزی خبر، ‏۱ بهمن ۸۹  ‎«‏قصد فتنه‌گران براندازی نظام با پشتیبانی آمریکا و اسرائیل است». ‏فارس، ‏۱ بهمن ۸۹  ‎«‏گسترده کردن جبهه مخالفان صلاح نیست». ‏الف، ‏۱ بهمن ۸۹  ‎«‏توکلی خطاب به بانیان حوادث ۲۵ بهمن :دست از لجاحت بردارید». ‏خبرگزاری آریا، ‏۱ بهمن ۸۹