تظاهرات در لندن به کاهش هزینه های دولت

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۰، ۲۸ مارس ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


معترضین در خیابان ها
پرونده:2011 UK protests.jpg
معترضین در خیابان ها

ده ها هزار نفر از مردم،در شنبه علیه کاهش های هزینه دولت به خیابان ها ریختند.

بر اساس گزارش ها ، گروه کوچکی از تظاهر کنندگان با پرتاب بمب هایی در خیابان آکسفورد اعتراض خود را ابراز نمودند.آنان بمب های دودزا به هتل ریتز پرتاب کردند و به سیاست های مالیاتی دولت اعتراض نمودند.

در این جریانات پلیس به خیابان ترافلاگر بورش برد که معترضین با پرتاب آجرو بطری آب علیه پلیس ایستادگی کردند.یکی از ماموران ضد شورش گفت:

« من تا کنون چنین خشونتی ندیده بودم »

یکی معترضین در این باره گفت:

« من نمی توانم باور کنم همه فقط لگد می زنند و در سراسر خیابان خرده شیشه است. پلیس مردم کتک می زند.مردم به زمین میوفتند. »

رهبر حزب کارگر، اد میلیبند، خطاب به صدها هزار نفر از راهپیمایان صلح آمیز از هاید پارک گفت :

« تلاش ما برای حفظ ، نگهداری و دفاع از خدماتی که برای کشورمان می کنیم. »

پلیس متروپولین اعلام کرد که حدود ۴،۵۰۰ پلیس در حال آماده باش می باشند.همچنین ۲۱۴ نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند.در تویتر، چهار افسر زخمی که یکی از آنان در حال درمان می باشند.نیروی پلیس در مرود معترضین گفتند آنان لامپ پر از آمونیاک در خیابان پرتاب می کردند.

این تظاهرات از دونشایر، فضای سبز به محل برگزاری کنفرانس لیبرال دموکرات بهاری بوده است که با دخالت پلیس مواجه شد.


منابع