ترکیه به خبرنگاران اجازه داد وارد اردوگاه پناهجویان سوری شوند

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.


ترکیه برای نخستین‌بار پس از اعتراضات گسترده در سوریه به خبرنگاران اجازه داد تا از یکی از اردوگاه‌های پناهجویان سوریه‌ای در آن کشور بازدید کنند.

در دو هفتهٔ گذشته در سوریه حدود ۱۰ هزار نفر از مردم سوریه از ترس اقدامات ارتش آن کشور برای سرکوب اعتراضات، به ترکیه گریخته‌اند، اما تاکنون خبرنگاران و گزارشگران اجازه نداشتند از داخل اردوگاه‌هایی که این پناهجویان در آنجا بوده‌اند بازدید کنند.


منبع

‎«‏ترکیه به خبرنگاران اجازه داد وارد اردوگاه پناهجویان سوری شوند». ‏بی‌بی‌سی فارسی، ‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۱