بیماران محتاج به عمل پروتز در یک بیمارستان تخصصی، چشم به راه قرارداد بیمارستان با شرکت فروشنده پروتز مانده‌اند

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۸ آوریل ۲۰۱۲، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.در حالی که بیماران از عوارض بیماری خود درد می‌کشند یک بیمارستان تخصصی در تهران به‌دلیل بروز مشکل با یک شرکت فروشندهٔ پروتز نمی‌تواند به بیمارانش پروتز تحویل دهد. به علاوه براساس قوانین حاکم بر این بیمارستان، تمامی پروتزهایی که برای انجام عمل پروتز به اتاق عمل تحویل داده می‌شود می‌بایست از سوی نماینده بیمارستان تهیه گردد. بدین ترتیب خریدهای پروتز به‌صورت شخصی برای بیماران در این بیمارستان امکان‌پذیر نیست و اتاق عمل پروتزهایی را که توسط همراهان بیماران خریداری شده تحویل نمی‌گیرد. این درحالی‌است که بر اساس گزارش همشهری واحد پروتز همین بیمارستان نیز بیماران را دعوت به صبر می‌نماید.

یکی از مسئولین این بیمارستان به همشهری گفته‌است، مردم عادی نمی‌توانند پروتزهای مناسب را تشخیص دهند و امکان دارد پروتزهایی که آنها می‌خرند حاوی میکروب باشد و بیمار بعد از عمل سلامتش به خطر بیافتد.

بیمارانی که برای انجام عمل پروتز نیازمند دریافت پروتز هستند باید منتظر بمانند تا اینکه مشکل مدیران این بیمارستان با شرکت فروشنده پروتز برطرف شود.


منابع