پرش به محتوا

بنزین آزاد سقف‌دار شد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

با آغاز اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قيمت‌های جديد سوخت از بامداد امروز اعمال شد. بر اين اساس سه قيمت ۱۰۰، ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان برای بنزين معمولی اعلام شده است.

به گزارش ايسنا، در حال اول بنزين معمولی موجود در كارت‌های سوخت (سهميه‌ ۶۰ ليتری ماه‌های قبل و ۵۰ ليتری دی‌ماه) به قيمت هر ليتر ۱۰۰ تومان برای نوع معمولی و ۱۵۰ تومان برای نوع سوپر، در حالت دوم بنزين سهميه‌ای (هر ماه ۶۰ ليتر) به قيمت هر ليتر ۴۰۰ تومان برای نوع معمولی و ۵۰۰ تومان برای نوع سوپر و در حالت سوم بنزين غيرسهميه‌ای (ماهانه حداكثر ۵۰۰ ليتر) به قيمت هر ليتر ۷۰۰ تومان برای نوع معمولی و ۸۰۰ تومان برای نوع سوپر تعيين ‌شده است.

در حالت دوم، سهميه بنزين ماهانه ۶۰ ليتر برای خودروهای سواری بنزينی و دوگانه‌سوز شخصی ۶۰ ليتر، موتورسيکلت‌ها ۲۵ ليتر، تاکسی بنزينی ۵۰۰ ليتر، دوگانه سوز و ال.پی.جی سوز ۲۰۰ ليتر، آژانس (بنزينی ۳۰۰ ليتر)، دوگانه سوز و ال.پی.جی سوز ۲۰۰ ليتر تعيين شده است. همچنن سهميه بنزين خودروهاي مسافربر شخصی دوگانه سوز و ال.پی.جی سوز نيز ۲۰۰ ليتر تعيين شده است. برای وانت بنزينی نوع يک ماهانه ۲۰۰ ليتر، وانت دوگانه سوز ۱۰۰ ليتر، بنزينی نوع دو ۴۰۰ ليتر و دوگانه سوز نوع دو نيز ۲۰۰ ليتر، کاميون و کاميونت بنزينی ماهانه ۴۰۰ ليتر (سهميه خودروهای دوگانه سوز در اين گروه ۲۰۰ ليتر) تعيين شده است.

منابع

‎«‏بنزین آزاد سقف دار شد». ‏تابناک، ‏۲۸ آذر ۱۳۸۹