بزرگترین آزمایش تاریخ بشریت

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

سه دهه پس از ارائه ایده خلق مصنوعى آغاز کائنات، سرانجام بزرگترین آزمایش تاریخ فیزیک با پرتاب اولین پروتون به تونلى ۲۷ کیلومترى در عمق ۱۰۰ متری از سطح زمین آغاز شد. قرار است برخورددهنده هادرونی بزرگ که یک شتاب‌دهنده ذره‌ای و برخورددهنده است، آنچه به عنوان سیاه‌چاله فضایی نامیده شده را در اندازه اى فوق العاده کوچک تولید کند.منابع

‎«‏Alice and the moments after the Big Bang». ‏بی‌بی‌سی، ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸