الگو:BAG

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

برای بیان نتیجه در وخ:پرچم

رویه

{{BAG|a}}-{{BAG|مجوز}}  : ربات مجوز دارد {{BAG|Trial|edits=n}}-{{BAG|آزمایشی}}  : باید دوره آزمایشی را بگذارند {{BAG|reject}}  : رد شد {{BAG|q}}  : سوال {{BAG|comm}}  : نظر {{BAG|exp}}  : منقضی شد

می‌دهد:

Approved
مجوز دارد
Approved for trial (n edits)
مجوز دارد برای یک دوره آزمایشی ({{{ویرایش}}} ویرایش)
Denied
Question:
Comment:
Request Expired

جستارهای وابسته