الگو:کمینه دما

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

با استفاده از این الگو می‌توان کمینه (حداقل) دمای یک روز خاص از یک شهر را دریافت کرد.

ورودی‌ها

نام شهر: نام شهر مورد نظر را به انگلیسی وارد کنید، برای نمونه: Tehran, Iran

روز(اختیاری): شمارهٔ روز به انگلیسی:‌ بین 0 و 7 (0 برای امروز)