الگو:چپ به راست

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

این الگو برای واردکردن نویسهٔ چپ‌به‌راست «lrm» یونیکد است. برای واردکردن کافی‌است نوشت {{چر}} .

با استفاده از lrm می‌توان چپ به راست را تا وقتی که به نویسه‌ای که الزاما راست به چپ است(مانند حروف فارسی) به وجود آورد.

استفاده

  • ابتدای هر متنی که نیاز دارد به صورت چپ به راست نوشته شود بیاورید.
  • نیازی به بستن به صورت {{پایان چر}} نیست.

نمونه

در این نمونه هدف ما نوشتن Wiki(news)‎ بوده است.

این را بنویسید این را می‌بینید درست است یا نادرست
Wiki(news) Wiki(news)
{{چر}}Wiki(news) ‎Wiki(news)
Wiki(news){{چر}} Wiki(news)‎
{{چر}}Wiki(news){{چر}} Wiki(news)‎

برای اطمینان بیشتر بهتر است
ولی به طور کل نیاز نیست.