الگو:و

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو یک پیوند شرطی ایجاد می‌کند — یا به یک مقصد محلی در صورت وجود، و یا به ویکی‌پدیا در صورتی که مقصد محلی وجود نداشته باشد.

{{و|مقصد}}
{{و|مقصد|عنوان}}

این الگو دو ردهٔ پنهان را اضافه می‌کند: وقتی به ویکی‌پدیا لینک می‌دهد صفحهٔ مربوطه را به رده:صفحات با پیوندهای غیرمحلی پیش‌فرض اضافه می‌کند؛ و وقتی به مقصد محلی لینک می‌دهد، صفحهٔ مربوطه را به رده:صفحات با پیوندهای محلی رده‌بندی‌پذیر اضافه می‌کند.