الگو:هشدار

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

از این الگو برای هشدار دادن به کاربرانی که ویرایش‌هایشان بنا بر یکی از سیاست‌های ویکی‌خبر مخرب بوده استفاده می‌شود. توجه کنید که برای ویرایش‌هایی که خرابکاری هستند، از الگوهایی نظیر الگو:هشدار به خرابکار استفاده کنید.

کاربرد

{{هشدار|پیام=متن هشدار با امضا}}

نمونه

تایپ {{هشدار|پیام=خرابکار [...]، خجالت بکش}} که نتیجه‌اش می‌شود: