الگو:قرمز

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو متن را قرمز می‌کند و کاربرد آن بدین گونه است:
{{قرمز|متن شما|رنگ پس زمینه}}

توجه داشته باشید که آرگومان اول اجباری و آرگومان دوم اختیاری است به طور مثال:
{{قرمز|از ویکی‌خبر خبرگاه آزاد|black}}

که می‌دهد:
از ویکی‌خبر خبرگاه آزاد


یا

{{قرمز|از ویکی‌خبر، خبرگاه آزاد}}

که می‌دهد:
از ویکی‌خبر، خبرگاه آزاد