الگو:درخواست

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

طریقه استفاده

{{درخواست
 |وضعیت = 
 |نام کاربری = مثال
 |توضیحات= [[مثال]] و یا متن اضافه بسته به نیاز کاربر
}}
{{درخواست
 |وضعیت = داده‌شد
 |نام کاربری = مثال
 |توضیحات= [[مثال]] و یا متن اضافه بسته به نیاز کاربر
}}
برای بازبینی مجدد به این روش نیز می‌شود:
{{درخواست
 |وضعیت = داده‌نشد|بازبینی=بله\خیر
 |نام کاربری = مثال
 |توضیحات = [[مثال]] و یا متن اضافه بسته به نیاز کاربر
}}

که به این روش برای رده مدیران درخواستی نو می‌فرستد تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.