الگو:امتحان

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

از مشارکت شما در گسترش ویکی‌خبر سپاسگزاریم. برای آزمودن امکانات ویرایشی از گودال ماسه‌بازی استفاده کنید. برای دانستن بیشتر راهنمای ویرایش صفحات را ببینید. در صورتی‌که قصد ماندن دارید چه خوب است برای خودتان حساب کاربری بسازید.

نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو را بهتر است با جایگزینی استفاده کنید.

استفاده[ویرایش]

{{جا:امتحان}} که نتیجه می‌دهد:

از مشارکت شما در گسترش ویکی‌خبر سپاسگزاریم. برای آزمودن امکانات ویرایشی از گودال ماسه‌بازی استفاده کنید. برای دانستن بیشتر راهنمای ویرایش صفحات را ببینید. در صورتی‌که قصد ماندن دارید چه خوب است برای خودتان حساب کاربری بسازید.


برای کاربرهای ثبت‌نام کرده از {{جا:امتحان|کوتاه}} استفاده کنید که نتیجه می‌دهد:

از مشارکت شما در گسترش ویکی‌خبر سپاسگزاریم. برای آزمودن امکانات ویرایشی از گودال ماسه‌بازی استفاده کنید. برای دانستن بیشتر راهنمای ویرایش صفحات را ببینید.