از کسری ۲۰۰۰ میلیاردی تا بستانکاری ۱۸ هزار میلیاردی

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

ـ شانزدهم خرداد ماه امسال، نمايندگان مجلس شورای اسلامي، با طرح تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعی برای شفاف سازی مالی اين سازمان، موافقت کرده و آن را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی، سه گروه کاری تشکیل داده که يک کميته در خود سازمان تأمين اجتماعی، ديگری در شرکت شستا ـ که بخش اقتصادی اين سازمان تلقی می شود ـ و کميته سوم در سازمان بازنشستگی کل کشور مسقر شده است.

بنا بر این گزارش، این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، دو سال با کسری بودجه روبه‌رو بوده و از منابع عمومی و دولتی به اين سازمان تزريق شده است، حال آن که بیشتر منابع سازمان تأمين اجتماعی، از حق بيمه بيمه شدگان تأمین می‌شده است.

همچنین سال گذشته، سازمان تأمين اجتماعی، دو هزار ميليارد تومان کسری بودجه داشته که گفته می شود، با توجه به روند هزینه، مصرف و تعهدات این سازمان، اين رقم امسال به ۳۴۰۰ ميليارد تومان برسد.

این گزارش می افزاید، بهره گیری سازمان تأمین اجتماعی از منابع دولتی، در حالی انجام می گیرد که این سازمان، هجده هزار ميليارد تومان از دولت بستانکار است که البته يکی از اهداف تحقيق و تفحص مجلس نیز شمرده می‌شود.

گفتنی است، برخی نمایندگان مجلس، از جمله برخی اعضای هیأت تحقیق و تفحص بر این باورند که مديريت منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی، قابل پذیرفتن نيست و منابع و مصارف آن با یکدیگر همخوانی ندارد.

منابع

‎«‏از کسری ۲۰۰۰ میلیاردی تا بستانکاری ۱۸ هزار میلیاردی». ‏«پایگاه اینترنتی تابناک»، ‏: ۰۹ آبان ۱۳۸۹