ارتش امریکا: به جای «خلیج فارس» بگویید «خلیج عربی»

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
پنج‌شنبه ۴ آذر ۱۳۸۹، ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

نیروی دریایی ارتش امریکا در دستورالعملی رسمی به نیروهای تحت امر خود دستور داده‌است از این پس از نام خلیج عربی به جای نام خلیج فارس استفاده کنند. این اقدام سؤال‌انگیز در حالی است که در تمام عمر کوتاه دولت امریکا نقشه‌های چاپ‌شده توسط این کشور بر نام خلیج فارس تأکید شده‌است. با توجه به حساسیت ملی ایرانیان به این نام که بخشی از میراث چندهزارسالهٔ ایرانیان است برخی صاحب‌نظران این اقدام را در ارتباط با قراردادهای پربهره و کلان آمریکا با اعراب خلیج فارس می‌دانند. به نظر می‌رسد این راهبرد با ادعای دولت امریکا با دوستی با ملت ایران متناقض است.


منابع

‎«‏بخشنامه جدید ارتش آمریکا: از این به بعد بگویید خلیج عربی». ‏وب‌گاه عصر ایران، ‏۲۵ نوامبر ۲۰۱۰