احمدی‌نژاد با رئیس شورای پاپی واتیکان دیدار کرد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.

رئیس جمهور در دیدار رئیس شورای پاپی واتیکان گفت: علمای اسلام و مسیحیت می‌توانند دست در دست هم و با تعامل و همکاری شرایط جهان را به نفع عدالت و ظهور مصلحان آماده کنند.

محمود احمدی نژاد با تأکید بر اینکه دین در متن زندگی قرار دارد گفت : زمان آن است که علمای دینی قیام کرده و با سرنگون کردن بت‌های مادی، حقیقت دین را آن گونه که پیامبران الهی گفته‌اند در جهان منتشر کنند.

رئیس جمهور با اشاره به نقش دین در زندگی انسان گفت : سعادت بشر در تبعیت از تعلیمات انبیاء الهی است و همه مشکلات بشر به خاطر دوری از این تعلیمات است.

«کاردینال ژان لوئی فوران» رئیس شورای پاپی واتیکان نیز در این دیدار پیام پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان را تقدیم رئیس جمهور کرد و گفت: مسیحیان و مسلمانان به عنوان انسان‌های دیندار باید با رفتارهای خود برای ملت‌های جهان الگو و اسوه باشند.


منابع

‎«‏احمدی نژاد با رئیس شورای پاپی واتیکان دیدار کرد». ‏شبکه خبر، ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۰