اتاق بازرگانی تهران اسامی ۱۰ شرکت اول در صادرات را منتشر کرد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲ فوریه ۲۰۱۲، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.


اتاق بازرگانی تهران اسامی و آمار ۱۰ شرکتی را که برطبق گواهی مبدأ صادره از اتاق تهران در دی ماه امسال بیشترین صادرات را داشته‌اند اعلام نمود، این شرکت‌ها به ترتیب ارزش دلاری صادرات عبارتند از:

۱- پتروشیمی زاگرس با ۸۱ میلیون دلار صادرات

۲- نفت پاسارگاد با ۲۹ میلیون دلار صادرات

۳- شرکت پلیمر آریا ساسول با بیش از ۲۵ میلیون دلار صادرات

۴- مس ایران، با ۳۱۰۰ تن صادرات، متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۷۷۵۰ دلار با ارزش کل ۲۴ میلیون دلار صادرات

۵- شرکت فرسا شیمی با ۱۶ میلیون دلار صادرات

۶- شرکت زرین صنعت چاف ۱۵۵۰۰۰ تن صادرات، با میزان متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ۹۶ دلار، با ارزش کل ۱۴ میلیون دلار

۷- شرکت باما

۸- پتروشیمی جم

۹- پتروشیمی خارک

۱۰-نوین آلیاژ سمنان
منابع