آلوده شدن آب های نواحی سونامی در ژاپن

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد
یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۳ آوریل ۲۰۱۱، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.تابش رادیواکتیو در آب های نزدیک نیروگاه دایچی بیش از ۴،۰۰۰ می باشد.

آمار کشته شدگان

در این هفته ۶۰ جسد پیدا شده است .این در حالی اسن که ۱۶،۰۰۰ نفر ناپدید شده اند.

در همین حال شرکت برق تپکو اعلام که ۲ نفر در این نیروگاه در اثر سونامی کشته شده اند.این دو نفر که در اثر ضربه سر کشته شده اند در ۳۰ مارس در زیرزمین راکتور شماره ۴ پیدا شده است. این اولین تائید مرگ در این مکان می باشد.

شرکت تپکو در این باره گفت:

« متاسفانه این دو کارگر جوان برای حفاظت نیروگاه جان خود را از دست داده اند. »

وضعیت نیروگاه

در حالی که ژاپن برای پر کردن ترک های نیروگاه از بتن برای جلوگیری از خروج کرک های داخل استفاده می کنند اما همچنان رادیو اکتیو به داخل اقیانوس نشت می کند.

در روز شنبه نخست وزیر ژاپن،کان با هلیکوپتر از مناطق زلزله زده بازدید کرد.هرچند او چندین پیش از مناطق زلزله زده قبلا باز دید کرده بودند. در این هفته ۶۰ جسد پیدا شده است .این در حالی اسن که ۱۶،۰۰۰ نفر ناپدید شده اند.

آلودگی آب در این منطقه به دلیل نشت از راکتور۴ می باشد.

منابع