پرش به محتوا

پری‌سیما زند

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

یک زن کثیف که با چادر به دیدار مصدق می‌رفته و سعی در تخریب شاهنشاه آریامهر داشته است او با شایعه پراکنی علیه پهلوی مانه ازدواج شاهدخت ایتالیایی با شاهنشاه ایران بوده است.