ویکی‌خبر:درخواست‌های دسترسی واگردانی

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

بایگانی درخواست‌های دسترسی واگردانی

روند درخواست

نام خود را به صورت زیر در پایین اضافه کنید:

=={{کاربر|نام کاربریتان}}==
{{درخواست
 |وضعیت = <!---- اینجا چیزی نیفزایید. ---->
 |نام کاربری = نام کاربریتان
 |توضیحات= توضیحات لازمه در مورد دلیلتان برای نیازداشتن به این دسترسی و یا پیوست کارهایی که کرده‌اید یا نیازمند توجه هستند.
}}

درخواست‌ها