صفحه‌های حفاظت‌شده

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های حفاظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های حفاظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس الگو:Pp-template۶۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Navbar۱٬۱۳۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Pp-meta۷٬۹۷۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Transclude۴۰۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Ombox۱٬۶۸۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پانویس۹۰۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پاکسازی۱۷۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Purge۴۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کاربر:Mercy۷۰۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:تاریخ ایجاد خبر۶۸۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:درخواست‌های مدیر شدن/Mardetanha۴٬۲۹۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Navbox۱۲۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:میان‌بر۲٬۷۴۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:دیدگاه بی‌طرف۵۶٬۷۸۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:سردر تغییرات اخیر۹٬۵۸۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:ناوبری نامرکزی پویا۱٬۳۴۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:سیاست‌ها۲٬۸۶۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:وخ کمک۲٬۲۱۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Documentation/docname۴۳۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Time ago۱٬۳۰۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Toolbar۱٬۵۲۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:-۱۲۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Fmbox۱٬۷۱۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Edit filter warning۱٬۰۲۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Fmbox warning ruler۱۹۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:بسته۹۹۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:BAG۹۱۴ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:ایجاد گروه کاربری ویرایشگران۳٬۱۸۶ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:رای‌گیری برای استفاده از فیلتر خرابکاری۳٬۲۱۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:اضافه کردن صفحات درگاه‌ها و نظرها به ترجمه خانواده ویکی‌خبر۳٬۶۸۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:درخواست‌های مدیر شدن۵۵ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:تالار گفتگو۴٬۲۹۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:الگوی محافظت‌شده۱٬۸۱۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌خبر:درخواست‌های دسترسی واگردانی/بایگانی ۱۴٬۷۳۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Cmbox۱٬۹۴۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Ticker۱٬۰۸۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:مقاله۱۲۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Lx۱٬۰۴۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:توضیحات۱۸۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:آغاز نشکن۱۵۳ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:پایان نشکن۳۰۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:نقطه شکن ۲۶۰۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌خبر۵٬۴۴۸ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس الگو:Editnotice۳۳۹ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:رهبری اصلی۳۷۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:محافظت۶۲۰ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Tlx۶۶۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Pp-move-dispute۵۰۱ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Pp-office۵۲۷ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس الگو:Pp-move۹۹۲ بایت بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر