نظرها:ویکی‌لیکس اسناد تازه‌ای را منتشر کرد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

دکتر احمدی نژاد اعلام کرد این بازی سیاسی بیش نیست. بر اساس منطق عقلانی کدام انسان باور می کند که سر کرده نظام جهانی که دارای قدرت بسیاری است توان جلوگیری از اسناد محرمانه خود نداشته باشد. آمریکا با اطلاع رسانی وسیع و به کار گیری برخی از اطلاعات خود سعی در ایجاد آشوب وجنجال در میان کشورها را دارد.