نظرها:واکنش تند محمود احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

آقای احمدی نژاد حق دارند چنین اظهار نظر فرمایند. قوانین تصویب شده مجلس نباید براحتی قابل نقض یا تغییر باشد ظاهراً گردان قدرت طلب در مواقعی که احتمال می‌دهد در دورهٔ بعد چه انتخاب ریاست جمهوری و چه انتخاب نمایندگان مجلس تسلط را از دست می‌دهد با این شیوه‌ها کانال‌های نفوذ ارادهٔ مردم را می‌بندد. مانند حماسهٔ دوم خرداد، باند اقتدارگرا تا فهمید اگر وضع به همین منوال باشد پس از یکی دو دوره هیچ اصولگرایی نه در مجلس و نه در قوای دیگر نخواهد بود پس چاره کار را در تغییرات قوانین توسط نمایندگان وابسته که در شعار انتخاباتی چیز دیگری شعار می‌دهند و در کسوت نمایندگی خلاف آن را عمل می‌کنند یافته است. این گروه هم اکنون هم افرادی را از سال‌ها قبل برای نمایندگی و ریاست جمهوری پرورش داده و در زمان مناسب با شعارهای عوام فریبانه و تو خالی به میدان خواهد فرستاد.