نظرها:ترور دو فیزیکدان ایرانی در تهران

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

بدون هیچ شک و شبهه ای دست عوامل استکبار و آمریکا و اسرائیل و انگلیس در این قضه به خون آلوده شده هست

فقط همین؟دو فیزیکدان؟اصلا انگار نه انگار که این دو نفر مرتبط با موضوع هسته ای بوده اند؟