پرش به محتوا

نظرها:بر اساس آمار بانک مرکزی، افزایش ۲۴۶ درصدی قیمت گوشت و ۱۴۳ درصدی برنج از آغاز دولت نهم تا کنون