فرهاد فردوسی رزمیکار البرزی رکورد آسیایی به نام خود ثبت کرد

از ویکی‌خبر، مرجع خبری آزاد

در خلال فستیوال کونگ فو استان البرز در دی ماه سال ۱۳۹۷ فرهاد فردوسی ، قهرمان آسیا، ورزشکار البرزی در بخش ورزش‌های رزمی در آستانه ی سی سالگی توانست در حضور بالغ بر پنج هزارنفر تماشاچی و مسئولین ورزشی کشور و داوران فدراسیون بین المللي ثبت رکوردهای ورزشی ایمارو ، تعداد شش هزار عدد حرکت طنابزنی را بصورت یک نفس و بدون توقف ، پابرهنه و در حالتی که به هر پا یک وزنه ی دوکیلویی متصل بود، اجرا کند و به این وسیله رکورد آسیایی این حرکت را به نام خود ثبت کند. لازم به ذکر است وی از سال ۱۳۸۲ در ورزش های رزمی شروع به فعالیت کرده و دارای قهرمانی ها و عناوین مختلف در سطح کشور و آسیا می‌باشد.